دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:

توسعه پایدار از کلید واژه های اصلی هزاره سوم است

توسعه-پایدار-از-کلید-واژه-های-اصلی-هزاره-سوم-است
کد خبر : 7654
سینا پرس : دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، توسعه پایدار را یکی از کلیدواژه های اصلی هزاره سوم دانست و بر اهمیت جایگاه آموزش در جهت نیل به توسعه پایدار تأکید کرد.

 سید محسن طباطبایی، افزود: آثار شهرها در اکوسیستم های طبیعی و آثار زیست محیطی شهرها و نیز تاثیر متقابل محیط زیست شهری بر روان و رفتار افراد ضرورت تقویت مطالعات رفتاری در این زمینه را پراهمیت ساخته است.

وی همچنین به جایگاه مطالعات روانشناسی شهری و رفتارگرایی اشاره کرد و خاطرنشان نمود: یکی از اقدامات برجسته شهرداری تهران در این زمینه توسعه هویت بخشی به شهر در قالب فعالیت هایی نظیر نگارخانه های شهری است.

طباطبایی با اشاره به رشد بالای شهرنشینی در جهان و روند شتابان شهری شدن در کشورهای روبه توسعه، گفت: در ایران نیز میزان شهرنشینی اکنون به بیش از 70 درصد رسیده که توجه به موضوع رفتار شهروندی و راهکارهای ارتقاء منزلت شهروندی را اهمیت می بخشد.

وی با یادآوری سنخیت عنوان کنگره بین المللی علوم رفتاری با شعار سال ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری مد ظله العالی، گفت: تحقق پیام همدلی و همزبانی منوط به تجلی یافتن این مهم در حوزه رفتاری مردم و مسئولان است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از علل موفقیت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران را رویکرد شهروندمدار و رفتارمحور به شهر دانست و گفت: به عنوان مثال ما در انجمن به موضوع سرمایه شهری توجه ویژه ای داشته ایم و معتقدیم سرمایه شهری از ارکان توسعه و عنصر پیش برنده رفتار شهروندی می باشد.

وی، رفتار متناسب با ارزش های والای انسانی، اخلاقی و الهی را یکی از شروط آرامش و پیشرفت شهروندان دانست و افزود: بدون شک دین مبین اسلام بهترین نقشه راه برای تنظیم رفتار را مطرح کرده است.

مطالعه کاربردی گردشگری، ابعاد، آثار و ضرورت های آن از منظر علوم رفتاری از دیگر محورهایی بود که طباطبایی به آن اشاره کرد و گفت: پژوهشگران حوزه علوم رفتاری باید به مطالعه و تحقیق جدی درباره الگوهای رفتاری گردشگران، جامعه میزبان، سرمایه گذاران و مدیران امر گردشگری روی آورند چرا که امروز نقش صنعت گردشگری در توسعه شهری، بی بدیل است.

جهانی شدن شهرها و رفتار متناسب با این تحول ، از دیگر مباحثی بود که طباطبایی یادآور شد و اضافه کرد: حرکت تهران با در نظر گرفتن برنامه های توسعه شهری و اسناد فرداستی به ویژه چشم انداز 1404 در تمامی ابعاد رفتاری منوط به توجه وافر به معیارها و هویت اسلامی است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری دعوت از انجمن های علمی، شرکت فعال در کنگره ها را امری لازم و بنیادی قلمداد کرد و گفت: حضور انجمن های علمی و همفکری و هم اندیشی آنان به غنای مباحث علمی کمک شایانی خواهد کرد.

کنگره بین المللی علوم رفتاری با حضور جمعی از صاحب نظران و کارشناسان و همچنین تنی چند از اعضای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران روز پنجشنبه گذشته برگزار شد. پنل های تخصصی نقد و بررسی مقالات پذیرفته شده نیز با حضور دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران در حاشیه کنگره برگزار شد.