فیلم/ بازدید رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

فیلم-بازدید-رئیس-دانشگاه-صنعتی-اصفهان-از-جهاددانشگاهی-واحد-صنعتی-اصفهان
کد خبر : 63050
سینا پرس : دکتر سید مهدی ابطحی به همراه معاون پژوهشی خود از واحد جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان بازدید کردند

تهیه و تولید کلیپ : سید امیر حسین ابطحی