فیلم/ افتتاحیه پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی

فیلم-افتتاحیه-پنجمین-نمایشگاه-اشتغال-و-کارآفرینی-
کد خبر : 63001
سینا پرس : پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی به همت دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان اصفهان در سیتی سنتر افتتاح شد.

پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی به همت دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان اصفهان در سیتی سنتر با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور دکتر بروجردی علوی و حضور غرفه های متعدد که حاصل تولیدات دانشجویان دانشگاه جامع علمی و کاربردی بود، افتتاح شد.