بااین آسفالت خبری از سیلاب نیست

بااین-آسفالت-خبری-از-سیلاب-نیست
کد خبر : 62197

به گزارش سینا پرس به نقل از علم وفناوری، محققین آسفالتی را ابداع کردند که در ان خبری از سیلاب نیست.