تشخیص سریع تومور مغزی با کمک روش‌های الگوریتمی

تشخیص-سریع-تومور-مغزی-با-کمک-روش‌های-الگوریتمی
کد خبر : 61681
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد با کمک روش الگوریتم بهینه‌سازی "کرم شب‌تاب" قابلیت تشخیص ناحیه تومور افزایش می‌یابد و می‌توان از آن برای کاربرد‌های بالینی استفاده کرد.

هانیه فتحی سنقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک به بررسی "بخش بندی تومورهای مغزی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب از تصاویر چند مدالیته تشدید مغناطیسی" پرداخت.

تومور مغزی یک توده غیرطبیعی در مغز است که ممکن است ماهیت سرطانی (بدخیم) یا غیرسرطانی (خوش‌خیم) داشته باشد. میزان تهدید کنندگی یک تومور به مجموعه‌ای از عوامل مانند نوع، محل، اندازه، عمر، نحوه گسترش و توسعه آن بستگی دارد.

مطابق این تحقیق مغز به ‌طور کامل توسـط جمجمه پوشانده شده است. این امر تشخیص سریع و زودرس تومور مغزی را تنهـا در صورت موجود بودن ابزار پاراکلنیکی و وسایل تشخیصی مناسب برای بررسی وضعیت حفره داخل جمجمه در زمان‌های اولیه شکل‌گیری تومور امکان پذیر می‌سازد. همچنین به علت پيچيدگي فراوان بافت‌هاي مغزي تشخيص دستي بافت هاي مغز و تومور بسيار وقت‌گير و وابسته به شرايط کاربراست، بنابراین برای بررسي دقيق تومورها استفاده از روش هاي خودکار بسيار مفيد خواهد بود.

یک روش خودکار مبتنی بر الگوریتم محدود کننده ناحیه و الگوریتم کرم شب‌تاب با استفاده از تصاویر چند مدالیته تشدید مغناطیسی (MRI) در این مطالعه معرفی شده است. در روش پیشنهادی، در مرحله نخست، نواحی مزاحم و جمجمه حذف می‌شود. در مرحله بعدی که روش بخش‌بندی با استفاده از الگوریتم محدود کننده ناحیه است، محدوده تومور مشخص می‌شود. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب نقطه اولیه تومور به دست می‌آید و برای به دست آوردن ناحیه تومور، در مرحله بعدی نقطه اولیه به دست آمده با استفاده از روش رشد ناحیه، رشد داده می‌شود تا در نهایت ناحیه دقیق تومور مغزی شناسایی ‌شود.

 نتایج این پژوهش نشان داد که الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب از سرعت و دقت همگرایی بالایی برخورد بوده و در نتیجه روش پیشنهادی با دقت 99 درصد قابلیت تشخیص ناحیه تومور را دارد و می‌توان از آن برای کاربرد‌های بالینی استفاده کرد.