از سوی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان؛

"شيمي تجزيه مهندسی" و "ناهنجاریهای متابولیکی در گاو" روانه بازار کتاب شدند

شيمي-تجزيه-مهندسی-و-ناهنجاریهای-متابولیکی-در-گاو-روانه-بازار-کتاب-شدند
کد خبر : 61286
سینا پرس : کتاب های « شيمي تجزيه مهندسی» و « ناهنجاریهای متابولیکی در گاو» در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ ششم و دوم رسید.

به گزارش سیناپرس اصفهان به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، چاپ دوم کتاب ناهنجاریهای متابولیکی در گاو تألیف و تدوین دکتر غلامرضا قربانی خراجی در 500 جلد و 276 صفحه و چاپ ششم شيمي تجزيه مهندسی تالیف علي‌اصغر انصافي، حسن رحيمي‌منصور در 500 نسخه و 734 صفحه براي رشته‌هاي شيمي، مهندسي شيمي، مهندسي نساجي، مهندسي مواد، مهندسي معدن و مهندسي كشاورزي در مرکز انتشارات واحد انجام شد.

در توضیح کتاب شیمی تجزیه مهندسی آمده است؛ با توجه به اینکه دانشجویان مهندسی جهت اخذ درس دو یا سه واحدی شیمی تجزیه می‌بایستی چندین کتاب را همزمان به عنوان کتاب درسی انتخاب می‌کردند، لذا وجود کتابی جامع که تمام مفاهیم اساسی و کاربردی شیمی تجزیه را با توجه به سرفصل‌های درسی شیمی تجزیه شامل شود، به نظر می‌رسید. مدرسین محترم با توجه به سرفصل‌ها در هر رشته می‌توانند بعضی از فصل‌ها را حذف کنند یا به عنوان مطالعه آزاد معرفی نمایند.

در این کتاب سعی شده است مفاهیم اساسی و کاربردی با ذکر تعداد زیادی مثال و حل مسئله به روش ساده‌ای بیان شود.