شیشه عینک خود را در چند ثانیه آفتابی کنید

شیشه-عینک-خود-را-در-چند-ثانیه-آفتابی-کنید
کد خبر : 1516
سینا پرس : محققان موسسه فناوری جورجیای آمریکا موفق به ساخت عینکی شده اند که بر اساس نیاز و اراده کاربر به عینک آفتابی تبدیل می شود.

 به گزارش ایرنا از ساینس، اغلب صاحبان عینک های فتوکرومیک از عملکرد عدسی عینک ناراضی هستند و معتقدند که گاهی شیشه عینک در زمان نامناسب تاریک می شود و بینایی را مختل می کند.محققان برای حل این مشکل لنزی را طراحی کرده اند که به اراده کاربر در عرض چند ثانیه به عینک آفتابی تبدیل می شود و عینکی که از این لنز در ساخت آن استفاده شده است، ˈالکتروکرومیکˈ نام دارد.

در این فناوری یک سوییچ (کلید قطع و وصل) در اختیار صاحب عینک قرار می گیرد. کاربر می تواند در صورت نیاز کلید روشن را فشار دهد تا مواد موجود روی عدسی عینک (لنز) تغییر رنگ دهند. در واقع فرآیند تغییر رنگ شیشه عینک با تغییر بار الکتریکی لنز انجام می شود.
لنز استفاده شده در این عینک، ˈلنز انتقالیˈ نام دارد. یکی از مهمترین مزیت های این لنز، تغییر رنگ آن در عرض چند ثانیه است.محققان بر این باورند که یکی از مهمترین کاربردهای این عینک، برای خلبانان و نیروهای امنیتی پلیس است.
یکی دیگر از مزیت های این عینک در این است که حتما نیاز نیست شیشه عادی عینک طبی باشد و می توان از شیشه معمولی نیز استفاده کرد تا موارد استفاده آن به استفاده کنندگان عینک طبی محدود نباشد. نتایج این تحقیقات در نشریه ACS Applied Materials & Interfaces منتشر شده است.