آمار واکسیناسیون در اصفهان

آمار-واکسیناسیون-در-اصفهان
کد خبر : 116948
سینا پرس : 85/64 درصد افراد بالای 12 سال اصفهانی دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری سیناپرس اصفهان، دکتر پژمان عقدک سخنگویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: آمار واکسیناسیون در اصفهان تا تاریخ 24 اسفند ماه 1400 رو به رشد بوده، اما لازم است افرادی که هنوز واکسینه نشده اند زودتر برای دریافت واکسن خود اقدام کنند.

عقدک افزود: واکسیناسیون نوبت اول سنین بالای 12 سال 85/64 درصد، نوبت دوم 76/36 درصد، نوبت اول سنین 12 تا 18 سال 83/02 درصد و نوبت دوم 70/56 درصد و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم کل 36/51 و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی 38/20 اعلام شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اذعان کرد: در صد پوشش واکسیناسیون نوبت اول کل ایرانی سنین بالای 12 سال 87/51 درصد، نوبت دوم 78/48 درصد، نوبت اول سنین 12 تا 18 سال 86/94 درصد و نوبت دوم 74/50 درصد اعلام شده است، درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول سنین 9 تا 11 سال  11/18 و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول ایرانی این رده سنی 11/50 اعلام شده است.

 

وی ادامه داد: درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول سنین 5 تا 8 سال  4/63 و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول ایرانی این رده سنی 4/55 اعلام شده است.

گزارش: مولود عبداللهی پور