گزارش محققان کشور از یک ناهنجاری؛

قصور پزشکان درحوزه پوست و زیبایی چقدر است ؟

قصور-پزشکان-درحوزه-پوست-و-زیبایی-چقدر-است-؟
کد خبر : 115189
سینا پرس : این روزها، با نگاهی به پهنه تبلیغات چاپی و الکترونیکی، می‌توان در هر گوشه و کناری صحبت از انواع خدمات پزشکی پوست و مو را مشاهده کرد. اما آیا سپردن بدن به دست هر پزشکی درست است؟ محققان با ارائه گزارشی از شکایات در این خصوص، به سؤال فوق پاسخ داده‌اند.

به گزارش سیناپرس، شکایات بیماران از پزشکان و قصور پزشکی یکـی از مسائل جدی و چالش‌برانگیز در حرفه پزشکی اسـت. با این حال تحقیقات پیشین نشان داده اند که اکثریت قریب به‌اتفاق بیمارانی که به علت سهل‌انگاری در معرض آسیب‌های پزشکی قرار دارند، شـکایت نمی‌کنند.

ازطـرف دیگـر گاهی شاهد موارد سوءاستفاده از پرونده پزشـکی بـه دلایل مختلف هستیم که اطلاعات مربوط به این موارد کم است. گزارش‌های بین‌المللی دربـاره فراوانــی شکایت از پزشکان در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که باوجود پیشرفت‌های قابـل ملاحظـه علمـی و حضور تکنولوژی نوین در عرصه خدمات تشخیصی و درمانی، میزان شکایت‌ها رونـد رو بـه افـزایش د اشـته است.

بنا بر توضیح متخصصان، مطالعات نشان داده‌اند از هر 25 بیمار بـستری در بیمارستان یک نفر ممکن است بـر اثـر یـک قـصور پزشکی آسیب ببیند و در سطح جهانی هر سال بر اثر چنین اشـتباهاتی بین 50 تا 100 هزار بیمار بستری از بین می‌روند.

شکایت به‌عنوان یک عامل هزینه‌بر و تنش‌زا می‌تواند بـر عملکـرد و کیفیت ارائه خدمات از جانب پزشکان تأثیر بگذارد. لذا توجه به آن حائز اهمیت است. چراکه امروزه قصور پزشـکی، به‌عنوان یکـی از مـشکلات اساسی در سـلامت عمـومی مطـرح اسـت و منجـر بـه آسیب بیمار و افزایش هزینه‌های بهداشـتی می‌شود.

در همین زمینه، تیمی پژوهشی از محققان دانشگاه شاهد تهران، اقدام به انجام مطالعه ای کرده‌اند که در آن، پرونده‌های شکایات پوست و زیبایی در نظام پزشکی استان تهران مورد بررسی واقع شده است.

در این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته‌نگر، تمام پرونده‌های شکایت از قصور پزشکی در زمینه پوست در نظام پزشکی استان تهران از سال 1393 لغایت 1398 مورد بررسی قرار گرفته و پس از گردآوری اطلاعات، داده‌های آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری و به کمک کامپیوتر تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که از کل پرونده‌های مورد بررسی، حدود شش درصد مربوط به پوست و زیبایی بوده و بیشتر شاکیان، زن و مجرد بوده‌اند.

به گفته اطهر معین، محقق گروه پوست دانشگاه شاهد تهران و همکارانش، «بنا بر این یافته‌ها، پزشکان متشاکی اکثراً مرد و پزشک عمومی بوده‌اند. بیشترین نوع مرکز درمانی نیز مراکز خصوصی بودند».

آن‌ها می‌افزایند: «بیشترین شکایت مربوط به عوارض درمان بوده که در این میان، عوارض تزریق بوتاکس یا چربی در رتبه اول و سپس عوارض لیزر در رده بعدی بوده ‌است».

همچنین بر اساس این نتایج، بیشترین نوع قصور، مربوط به «بی‌احتیاطی» و بیشترین درصد حکم‌ها نیز، توبیخ کتبی و درج در پرونده بوده که حدود 42 درصد از رأی‌ها را شامل می‌شده است.

معین و همکارانش در این رابطه اظهار می‌دارند: «این نتایج نشان از آن دارد که پزشکان لازم است از اعمالی که آگاهی و تبحر کافی در آن ندارند و همچنین دخالت در رشته‌های غیرمربوط و کارهای غیرعلمی اجتناب نمایند».

به اعتقاد آن‌ها، «کاهش روابـط مـالی و تأکیـد بر تعامل مناسب پزشک با بیمار، رعایت تعهد حرفه ای، انتخاب صـحیح بیمـار، تکمیـل پرونـده بیمـار، اخـذ رضایت‌نامه درکنار افـزایش نظـارت بـر مراکـز خـصوصی می‌تواند در پیشگیری از شکایات، کمک موثری نماید».

گفتنی است این یافته‌های جالب توجه که نقش قابل توجهی در آگاه سازی عموم خواهند داشت را فصل‌نامه «پوست و زیبایی» متعلق به مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر نموده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه