براساس رتبه‌بندی پراستنادها؛

برترین دانشمندان علوم پزشکی معرفی شدند

کد خبر : 59083 چهارشنبه 10 خرداد 1396 - 06:11:57

تازه ترین فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ای اس آی منتشر شد و تعداد ایرانی های حاضر در گروه یک درصد دانشمندان پُراستناد دنیا افزایش یافت.

به گزارش سیناپرس به نقل از خبرگزاری مهر، نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه می (May) سال ۲۰۱۷ میلادی نظام رتبه‌بندی ESI یا همان Essential Science Indicators اعلام شد.

در نتایج اخیر این نظام رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه یک درصد دانشمندان پُر استناد دنیا قرار گرفته‌اند به ۴۲ نفر افزایش یافته است.

سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از این دانشمندان، شامل ۲۲ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۴ نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و بقیه‌الله، ۳ نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۲ نفر از هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و شیراز و ۱ نفر از هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، مازندران، زنجان و اراک است.

بر اساس نتایجی که گروه علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت استخراج کرده است در رتبه‌بندی اخیر، دکتر مصطفی قانعی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دکتر وفا رحیمی موقر و محمدعلی صحرائیان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر بابک عشرتی از دانشگاه علوم پزشکی اراک و دکتر محمدتقی هدایتی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اولین بار به جمع دانشمندان یک درصد برتر پُراستناد کشور پیوستند.

مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و دو ماه از اول ژانویه ۲۰۰۷ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ بوده و اطلاعات آن هر دو ماه یکبار روزآمد می‌شود.

در ادامه، فهرست دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور در ماه می (May)  ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین‌المللی ESI در دو شکل آمده است. یک گروه از جداول بر اساس رتبه برحسب تعداد استنادات در کل مقالات و موضوعات (All Fields) و گروه دیگر جداول به تفکیک رشته موضوعی مقالات دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور مرتب شده است.

فهرست کامل دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج ماه می ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر فرشاد فرزادفر

Clinical Medicine

۳۸۴

۱۷۷.۳۲

۱۳۸۳۱

۷۸

علوم پزشکی تهران

All Fields

۷۸۷۵

۱۵۸.۶۵

۱۴۱۲۰

۸۹

دکتر رضا ملک‌زاده

Clinical Medicine

۷۳۷

۵۰.۹۶

۱۰۸۵۴

۲۱۳

علوم پزشکی تهران

All Fields

۱۰۰۷۴

۴۲.۴۴

۱۱۷۹۸

۲۷۸

دکتر مرتضی محمودی

Chemistry

۲۹۰۶

۶۶.۱۵

۳۵۷۲

۵۴

علوم پزشکی تهران

Pharmacology & Toxicology

۲۰۵۰

۱۷.۹۴

۸۷۹

۴۹

All Fields

۱۰۶۹۲

۲۷.۵۵

۱۱۲۶۹

۴۰۹

دکتر محمد عبدالهی

Pharmacology & Toxicology

۱۸۵

۱۲.۸۹

۲۷۷۲

۲۱۵

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۰۲۵۵

۱۱.۸۶

۶۳۴۶

۵۳۵

دکتر مازیار مرادی لاکه

Clinical Medicine

۳۰۶۹

۱۱۷.۰۲

۵۶۱۷

۴۸

علوم پزشکی ایران

All Fields

۲۲۴۹۵

۸۷.۱۱

۵۷۴۹

۶۶

دکتر علیرضا استقامتی

Clinical Medicine

۳۸۰۸

۴۸.۱۷

۵۰۱۰

۱۰۴

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۳۳۴۳

۳۳.۱۷

۵۵۴۰

۱۶۷

دکتر احمدرضا دهپور

Pharmacology & Toxicology

۲۹۰۴

۷.۵۳

۷۲۳

۹۶

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۵۷۹۳

۸.۸

۲۲۹۶

۲۶۱

دکتر نیما رضایی

Immunology

۸۸۶

۱۰.۹

۲۱۳۷

۱۹۶

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۵۸۳۲

۸.۱۹

۲۰۱۵

۶۱۲

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر فریدون عزیزی

Clinical Medicine

۱۳۰۵۲

۸.۷۹

۲۳۹۱

۲۷۲

علوم پزشکی شهید بهشتی

Biology & Biochemistry

۵۰۰۷

۱۳.۱۹

۱۲۲۷

۹۳

Social Sciences, General

۱۹۳۶

۱۳.۴۳

۶۸۵

۵۱

All Fields

۲۵۹۴۶

۹.۵

۴۹۹۰

۵۲۵

دکتر باقر لاریجانی

Pharmacology & Toxicology

۴۷۰۷

۱۳.۷۲

۵۴۹

۴۰

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۷۱۴۰

۱۰.۹۷

۴۷۷۰

۴۳۵

دکتر صدف قاجاریه سپانلو

Clinical Medicine

۶۲۴۰

۹۴.۶۲

۳۷۸۵

۴۰

علوم پزشکی تهران

All Fields

۳۴۰۳۴

۹۰.۳۸

۳۷۹۶

۴۲

دکتر رسول دیناروند

Pharmacology & Toxicology

۱۰۵۷

۱۶.۶۳

۱۲۴۷

۷۵

علوم پزشکی تهران

All Fields

۳۶۷۷۶

۱۶.۹۳

۳۵۰۴

۲۰۷

دکتر رویا کلیشادی

Clinical Medicine

۱۱۶۱۴

۱۲.۳۶

۲۵۸۴

۲۰۹

علوم پزشکی اصفهان

Social Sciences, General

۲۱۶۳

۱۷.۰۳

۶۴۷

۳۸

All Fields

۳۶۹۶۲

۱۲.۱۴

۳۴۸۴

۲۸۷

دکتر حسن باقری

Chemistry

۶۶۶۴

۱۶.۳۱

۲۰۳۹

۱۲۵

علوم پزشکی بقیه‌الله

All Fields

۴۰۶۸۲

۱۲.۴

۳۱۴۹

۲۵۴

دکتر محمدعلی صحرائیان

Clinical Medicine

۱۵۰۴۱

۱۱۴.۷۹

۲۱۸۱

۱۹

علوم پزشکی تهران

All Fields

۴۳۱۲۲

۲۶.۱

۲۹۴۹

۱۱۳

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر علیرضا فرومدی

Chemistry

۸۶۵۵

۱۰.۴۷

۱۶۷۶

۱۶۰

علوم پزشکی تهران

Pharmacology & Toxicology

۳۵۰۳

۷.۵۲

۶۵۴

۸۷

All Fields

۴۸۳۲۵

۹.۱۵

۲۵۷۰

۲۸۱

دکتر وفا رحیمی موقر

Clinical Medicine

۱۴۶۳۲

۵۹.۹۲

۲۲۱۷

۳۷

علوم پزشکی تهران

All Fields

۴۹۷۱۸

۳۲.۲۷

۲۴۸۵

۷۷

دکتر حسین حسین زاده

Pharmacology & Toxicology

۵۳۴

۱۸.۰۵

۱۶۷۹

۹۳

علوم پزشکی مشهد

All Fields

۴۹۹۲۳

۱۲.۶۱

۲۴۷۲

۱۹۶

دکتر محمدتقی هدایتی

Clinical Medicine

۱۸۸۱۳

۱۷۰.۲۷

۱۸۷۳

۱۱

علوم پزشکی مازندران

All Fields

۵۳۷۹۰

۵۶

۲۲۴۰

۴۰

دکتر احمد اسماعیل زاده

Agricultural Sciences

۱۱۵۵

۱۷.۶

۷۹۲

۴۵

علوم پزشکی تهران

All Fields

۵۳۹۸۷

۱۳.۲۶

۲۲۲۸

۱۶۸

دکتر فاطمه اطیابی

Pharmacology & Toxicology

۱۰۵۹

۱۸.۳۱

۱۲۴۵

۶۸

علوم پزشکی تهران

All Fields

۵۴۰۶۶

۱۵.۱۲

۲۲۲۳

۱۴۷

دکتر امیرحسین صاحبکار

Pharmacology & Toxicology

۲۰۹۷

۹.۳۵

۸۷۰

۹۳

علوم پزشکی مشهد

All Fields

۵۴۱۶۶

۸.۸

۲۲۱۸

۲۵۲

دکتر اصغر آقامحمدی

Immunology

۱۶۱۹

۱۲.۶۸

۱۵۸۵

۱۲۵

علوم پزشکی تهران

All Fields

۵۴۷۲۸

۹.۵

۲۱۸۶

۲۳۰

دکتر محمدرضا زرین‌دست

Neuroscience & Behavior

۴۲۲۸

۹.۲۷

۱۴۰۰

۱۵۱

علوم پزشکی تهران

All Fields

۵۷۹۴۲

۹.۵۳

۲۰۱۱

۲۱۱

 

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر ابوالقاسم جویبان

Pharmacology & Toxicology

۵۴۷۵

۸.۲۱

۵۰۱

۶۱

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۵۹۰۵۳

۷.۵۷

۱۹۵۲

۲۵۸

دکتر بابک عشرتی

Clinical Medicine

۱۸۳۷۶

۳۴.۶۵

۱۹۰۶

۲۹

علوم پزشکی اراک

All Fields

۵۹۲۱۶

۵۱.۱۱

۱۹۴۲

۳۸

دکتر امیرحسین محوی

Social Sciences, General

۴۳۵۳

۹.۸۷

۴۵۰

۴۶

علوم پزشکی تهران

All Fields

۵۹۵۱۹

۷.۶۱

۱۹۲۶

۲۵۳

دکتر مهرداد حمیدی

Pharmacology & Toxicology

۱۸۴۸

۲۵.۱۱

۹۲۹

۳۷

علوم پزشکی زنجان

All Fields

۶۰۶۱۶

۱۲.۱۳

۱۸۶۸

۱۵۴

دکتر لیلا آزادبخت

Agricultural Sciences

۱۲۰۱

۲۰.۵

۷۷۹

۳۸

علوم پزشکی تهران

All Fields

۶۱۵۴۲

۱۴.۹

۱۸۱۸

۱۲۲

دکتر سید محمد نبوی

Agricultural Sciences

۹۴۲

۲۷.۱۶

۸۶۹

۳۲

علوم پزشکی بقیه‌الله

All Fields

۶۱۵۷۰

۹.۸۲

۱۸۱۶

۱۸۵

دکتر علی نخودچی

Pharmacology & Toxicology

۱۲۴۳

۱۴.۰۱

۱۱۴۹

۸۲

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۶۲۳۰۳

۱۴.۲۲

۱۷۷۸

۱۲۵

دکتر شاهین آخوندزاده

Psychiatry & psychology

۲۸۲۳

۲۳.۸۸

۸۱۲

۳۴

علوم پزشکی تهران

All Fields

۶۳۴۲۷

۱۶.۳۸

۱۷۲۰

۱۰۵

سید فاضل نبوی

Agricultural Sciences

۹۷۴

۳۲.۸۸

۸۵۵

۲۶

علوم پزشکی بقیه‌الله

All Fields

۶۴۵۲۹

۱۱.۱۶

۱۶۵۲

۱۴۸

ادامه جدول مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر هادی ولی‌زاده

Pharmacology & Toxicology

۳۹۰۲

۹.۹۴

۶۱۶

۶۲

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۷۰۱۸۰

۹.۵۳

۱۳۳۴

۱۴۰

دکتر مهرداد ایرانشاهی

Pharmacology & Toxicology

۲۶۵۱

۱۰.۲۹

۷۸۲

۷۶

علوم پزشکی مشهد

All Fields

۷۰۸۰۵

۱۰.۹۲

۱۳۰۰

۱۱۹

دکتر سید ناصر استاد

Pharmacology & Toxicology

۴۰۸۱

۹.۵۱

۵۹۹

۶۳

علوم پزشکی تهران

All Fields

۷۱۹۳۲

۹.۸۸

۱۲۳۵

۱۲۵

دکتر ژاله ورشوساز

Pharmacology & Toxicology

۴۰۰۰

۱۱.۸۸

۶۰۶

۵۱

علوم پزشکی اصفهان

All Fields

۷۴۴۹۴

۹.۴۸

۱۱۰۰

۱۱۶

دکتر مصطفی قانعی

Pharmacology & Toxicology

۵۳۱۹

۱۴.۶

۵۱۱

۳۵

علوم پزشکی بقیه‌الله

All Fields

۷۵۴۴۶

۸.۶۸

۱۰۵۰

۱۲۱

دکتر رضا مجدزاده

Social Sciences, General

۵۱۹۵

۵.۸۷

۴۱۱

۷۰

علوم پزشکی تهران

All Fields

۷۶۵۱۸

۷.۶۹

۹۹۲

۱۲۹

دکتر امیر آزادی

Pharmacology & Toxicology

۳۸۰۷

۱۲۵

۶۲۵

۵

علوم پزشکی شیراز

All Fields

۷۸۹۵۱

۲۱.۹۷

۸۵۷

۳۹

دکتر محمد برزگر جلالی

Pharmacology & Toxicology

۵۶۱۱

۱۵.۴۱

۴۹۳

۳۲

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۷۹۸۲۶

۱۵.۲۱

۸۰۶

۵۳

دکتر پدرام رفیعی

Pharmacology & Toxicology

۳۸۰۷

۱۲۵

۶۲۵

۵

علوم پزشکی شیراز

All Fields

۸۲۴۳۹

۵۳.۳۳

۶۴۰

۱۲

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته Pharmacology & Toxicology در نسخه ماه می ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر محمد عبدالهی

Pharmacology & Toxicology

۱۸۵

۱۲.۸۹

۲۷۷۲

۲۱۵

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۰۲۵۵

۱۱.۸۶

۶۳۴۶

۵۳۵

دکتر حسین حسین زاده

Pharmacology & Toxicology

۵۳۴

۱۸.۰۵

۱۶۷۹

۹۳

علوم پزشکی مشهد

All Fields

۴۹۹۲۳

۱۲.۶۱

۲۴۷۲

۱۹۶

دکتر رسول دیناروند

Pharmacology & Toxicology

۱۰۵۷

۱۶.۶۳

۱۲۴۷

۷۵

علوم پزشکی تهران

All Fields

۳۶۷۷۶

۱۶.۹۳

۳۵۰۴

۲۰۷

دکتر فاطمه اطیابی

Pharmacology & Toxicology

۱۰۵۹

۱۸.۳۱

۱۲۴۵

۶۸

علوم پزشکی تهران

All Fields

۵۴۰۶۶

۱۵.۱۲

۲۲۲۳

۱۴۷

دکتر علی نخودچی

Pharmacology & Toxicology

۱۲۴۳

۱۴.۰۱

۱۱۴۹

۸۲

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۶۲۳۰۳

۱۴.۲۲

۱۷۷۸

۱۲۵

دکتر مهرداد حمیدی

Pharmacology & Toxicology

۱۸۴۸

۲۵.۱۱

۹۲۹

۳۷

علوم پزشکی زنجان

All Fields

۶۰۶۱۶

۱۲.۱۳

۱۸۶۸

۱۵۴

دکتر مرتضی محمودی

Chemistry

۲۹۰۶

۶۶.۱۵

۳۵۷۲

۵۴

علوم پزشکی تهران

Pharmacology & Toxicology

۲۰۵۰

۱۷.۹۴

۸۷۹

۴۹

All Fields

۱۰۶۹۲

۲۷.۵۵

۱۱۲۶۹

۴۰۹

 
ادامه فهرست  رشته Pharmacology & Toxicology در نسخه ماه مِی ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI
 

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر امیرحسین صاحبکار

Pharmacology & Toxicology

۲۰۹۷

۹.۳۵

۸۷۰

۹۳

علوم پزشکی مشهد

All Fields

۵۴۱۶۶

۸.۸

۲۲۱۸

۲۵۲

دکتر مهرداد ایرانشاهی

Pharmacology & Toxicology

۲۶۵۱

۱۰.۲۹

۷۸۲

۷۶

علوم پزشکی مشهد

All Fields

۷۰۸۰۵

۱۰.۹۲

۱۳۰۰

۱۱۹

دکتر احمدرضا دهپور

Pharmacology & Toxicology

۲۹۰۴

۷.۵۳

۷۲۳

۹۶

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۵۷۹۳

۸.۸

۲۲۹۶

۲۶۱

دکتر علیرضا فرومدی

Chemistry

۸۶۵۵

۱۰.۴۷

۱۶۷۶

۱۶۰

علوم پزشکی تهران

Pharmacology & Toxicology

۳۵۰۳

۷.۵۲

۶۵۴

۸۷

All Fields

۴۸۳۲۵

۹.۱۵

۲۵۷۰

۲۸۱

دکتر امیر آزادی

Pharmacology & Toxicology

۳۸۰۷

۱۲۵

۶۲۵

۵

علوم پزشکی شیراز

All Fields

۷۸۹۵۱

۲۱.۹۷

۸۵۷

۳۹

دکتر پدرام رفیعی

Pharmacology & Toxicology

۳۸۰۷

۱۲۵

۶۲۵

۵

علوم پزشکی شیراز

All Fields

۸۲۴۳۹

۵۳.۳۳

۶۴۰

۱۲

دکتر هادی ولی‌زاده

Pharmacology & Toxicology

۳۹۰۲

۹.۹۴

۶۱۶

۶۲

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۷۰۱۸۰

۹.۵۳

۱۳۳۴

۱۴۰

ادامه فهرست رشته Pharmacology & Toxicology در نسخه ماه مِی ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر ژاله ورشوساز

Pharmacology & Toxicology

۴۰۰۰

۱۱.۸۸

۶۰۶

۵۱

علوم پزشکی اصفهان

All Fields

۷۴۴۹۴

۹.۴۸

۱۱۰۰

۱۱۶

دکتر سید ناصر استاد

Pharmacology & Toxicology

۴۰۸۱

۹.۵۱

۵۹۹

۶۳

علوم پزشکی تهران

All Fields

۷۱۹۳۲

۹.۸۸

۱۲۳۵

۱۲۵

دکتر باقر لاریجانی

Pharmacology & Toxicology

۴۷۰۷

۱۳.۷۲

۵۴۹

۴۰

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۷۱۴۰

۱۰.۹۷

۴۷۷۰

۴۳۵

دکتر مصطفی قانعی

Pharmacology & Toxicology

۵۳۱۹

۱۴.۶

۵۱۱

۳۵

علوم پزشکی بقیه‌الله

All Fields

۷۵۴۴۶

۸.۶۸

۱۰۵۰

۱۲۱

دکتر ابوالقاسم جویبان

Pharmacology & Toxicology

۵۴۷۵

۸.۲۱

۵۰۱

۶۱

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۵۹۰۵۳

۷.۵۷

۱۹۵۲

۲۵۸

دکتر محمد برزگر جلالی

Pharmacology & Toxicology

۵۶۱۱

۱۵.۴۱

۴۹۳

۳۲

علوم پزشکی تبریز

All Fields

۷۹۸۲۶

۱۵.۲۱

۸۰۶

۵۳

 
فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته Clinical Medicine در نسخه ماه مِی ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI
 

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر فرشاد فرزادفر

Clinical Medicine

۳۸۴

۱۷۷.۳۲

۱۳۸۳۱

۷۸

علوم پزشکی تهران

All Fields

۷۸۷۵

۱۵۸.۶۵

۱۴۱۲۰

۸۹

دکتر رضا ملک‌زاده

Clinical Medicine

۷۳۷

۵۰.۹۶

۱۰۸۵۴

۲۱۳

علوم پزشکی تهران

All Fields

۱۰۰۷۴

۴۲.۴۴

۱۱۷۹۸

۲۷۸

دکتر مازیار مرادی لاکه

Clinical Medicine

۳۰۶۹

۱۱۷.۰۲

۵۶۱۷

۴۸

علوم پزشکی ایران

All Fields

۲۲۴۹۵

۸۷.۱۱

۵۷۴۹

۶۶

دکتر علیرضا استقامتی

Clinical Medicine

۳۸۰۸

۴۸.۱۷

۵۰۱۰

۱۰۴

علوم پزشکی تهران

All Fields

۲۳۳۴۳

۳۳.۱۷

۵۵۴۰

۱۶۷

دکتر صدف قاجاریه سپانلو

Clinical Medicine

۶۲۴۰

۹۴.۶۲

۳۷۸۵

۴۰

علوم پزشکی تهران

All Fields

۳۴۰۳۴

۹۰.۳۸

۳۷۹۶

۴۲

دکتر رویا کلیشادی

Clinical Medicine

۱۱۶۱۴

۱۲.۳۶

۲۵۸۴

۲۰۹

علوم پزشکی اصفهان

Social Sciences, General

۲۱۶۳

۱۷.۰۳

۶۴۷

۳۸

All Fields

۳۶۹۶۲

۱۲.۱۴

۳۴۸۴

۲۸۷

دکتر فریدون عزیزی

Clinical Medicine

۱۳۰۵۲

۸.۷۹

۲۳۹۱

۲۷۲

علوم پزشکی شهید بهشتی

Biology & Biochemistry

۵۰۰۷

۱۳.۱۹

۱۲۲۷

۹۳

Social Sciences, General

۱۹۳۶

۱۳.۴۳

۶۸۵

۵۱

All Fields

۲۵۹۴۶

۹.۵

۴۹۹۰

۵۲۵

ادامه فهرست رشته Clinical Medicine در نسخه ماه مِی ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر وفا رحیمی موقر

Clinical Medicine

۱۴۶۳۲

۵۹.۹۲

۲۲۱۷

۳۷

علوم پزشکی تهران

All Fields

۴۹۷۱۸

۳۲.۲۷

۲۴۸۵

۷۷

دکتر محمدعلی صحرائیان

Clinical Medicine

۱۵۰۴۱

۱۱۴.۷۹

۲۱۸۱

۱۹

علوم پزشکی تهران

All Fields

۴۳۱۲۲

۲۶.۱

۲۹۴۹

۱۱۳

دکتر بابک عشرتی

Clinical Medicine

۱۸۳۷۶

۳۴.۶۵

۱۹۰۶

۲۹

علوم پزشکی اراک

All Fields

۵۹۲۱۶

۵۱.۱۱

۱۹۴۲

۳۸

دکتر محمدتقی هدایتی

Clinical Medicine

۱۸۸۱۳

۱۷۰.۲۷

۱۸۷۳

۱۱

علوم پزشکی مازندران

All Fields

۵۳۷۹۰

۵۶

۲۲۴۰

۴۰

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]