تماس باما 

صاحب امتیاز: پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مدیر مسئول: محمدحسین ایمانی خوشخو

سردبیرخبرگزاری مرکز(تهران) :فرگل غفاری

 

 

شعبه اصفهان:

تلفن: 33912542-031

نمابر:  33912541-031
پست الکترونیک :   sinapress@usc.ac.ir

نشاني: اصفهان-خیابان جی-بعداز چهارراه اتوبان-جنب هنرستان شهی خوانساری-کوچه شهید مصدق زاده -پلاک12 مرکز تخصصی جهاددانشگاهی
كدپستي: 81569-34651نظرات شما


[کد امنیتی جدید]