• دوشنبه 06 مرداد 1399 - 10:42:14

    کارآفرینان، خالق ارزش ها در جامعه امروز

    تاریخ ششم مرداد ماه در تقویم روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای است، اهمیت کارآفرینی در کشور ما به قدری است که تاریخ سوم اردیبهشت را نیز به نام روز کارآفرین نام گذاری کرده اند که در واقع روز تولد شیخ بهائی می باشد

  • یکشنبه 22 تیر 1399 - 13:50:09

    درگذشت رحیم رضازاده ملک

    در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس