• دوشنبه 11 شهریور 1398 - 19:26:01

  سامانه آنتی بیوتیک های مقاوم و حساس به درمان طراحی راه اندازی شد

  سامانه آنتی بیوتیک های مقاوم و حساس به درمان، برای اولین بار در کشور توسط محققان شرکت مهندسی دانش بنیان سان طب طراحی و در بیش از ۵۰ بیمارستان راه اندازی شد.

 • سه شنبه 20 فروردین 1398 - 02:46:44

  راندهای سوپروایزری بیمارستانها آنلاین و الکترونیک

  به گزارش خبرگزاری سینا پرس از اصفهان، محققان شرکت مهندسی سان طب برای اولین بار با طراحی سامانه ای موفق شدند راندهای سوپروایزری بیمارستان ها را آنلاین و الکترونیک کنند.

 • سه شنبه 03 آذر 1394 - 17:37:18

  یاری رسانی به طبیعت با مداد

  شرایط محیط زیست کشور به حدی بحرانی و شکننده است که برای برون رفت و بهبود این وضعیت باید از هر نوع وسیله و امکاناتی استفاده کرد که در این میان کارآفرینان محیط زیستی اقدام به طراحی و تولید مدادی کرده اند که می تواند یاری رسان طبیعت باشد.