• سه شنبه 20 فروردین 1398 - 02:46:44

    راندهای سوپروایزری بیمارستانها آنلاین و الکترونیک

    به گزارش خبرگزاری سینا پرس از اصفهان، محققان شرکت مهندسی سان طب برای اولین بار با طراحی سامانه ای موفق شدند راندهای سوپروایزری بیمارستان ها را آنلاین و الکترونیک کنند.

  • سه شنبه 03 آذر 1394 - 17:37:18

    یاری رسانی به طبیعت با مداد

    شرایط محیط زیست کشور به حدی بحرانی و شکننده است که برای برون رفت و بهبود این وضعیت باید از هر نوع وسیله و امکاناتی استفاده کرد که در این میان کارآفرینان محیط زیستی اقدام به طراحی و تولید مدادی کرده اند که می تواند یاری رسان طبیعت باشد.