چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گشایش یافت

چهارمین-کنفرانس-الگوی-اسلامی-ایرانی-پیشرفت-گشایش-یافت-
کد خبر : 7892
سینا پرس : چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد پیشرفت ایران، گذشته، حال و آینده امروز چهارشنبه همراه با رونمایی از 40 تک نگاشت جدید از این الگو در مرکز همایش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت.

چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف بهره­ گیری از ظرفیت علمی کشور برای پاسخگویی به برخی پرسش­های بنیادین در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی و کمک به تکمیل بخشی از مدل مفهومی الگوی پیشرفت و رصد فعالیت ­های علمی در موضوع کنفرانس و دستیابی به آخرین یافته­ های پژوهشی ترتیب یافته است.