افتخاری دیگر برای مدیر گروه زیست شناسی تکوینی دانشگاه علم و فرهنگ:

دکتربهاروند editorial board مجله نیچر شد

دکتربهاروند-editorial-board-مجله-نیچر-شد
کد خبر : 6559
سینا پرس : دکتر حسین بهاروند پژوهشگر و مدیر گروه زیست شناسی تکوینی دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان editorial board مجله scietific report از مجموعه انتشارات nature publication انتخاب شد.

دکتر حسین بهاروند مدرک دکتری خودرادررشته زیست شناسی تکوینی درسال 1383دریافت کرد.درحالی که دانشجوی کارشناسی ارشد بود به پژوهشگاه رویان پیوست و درنهایت به ریاست پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان نائل شد. دکتر بهاروند همچنین ریاست گروه زیست شناسی دانشگاه علم وفرهنگ راعهده داراست. وی اولین جنین انسانی وموش را درایران تولید و موفق به تولید سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسانی وموش گردید.

مدیر گروه زیست شناسی تکوینی دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان  editorial board مجله scietific report از مجموعه انتشارات nature publication انتخاب شد. این مجله یکی از پر ارجاع ترین ومعتبرترین مجلات نیچر به حساب می آید.

دکتر حسین بهاروند جزهییت تحریریه هشت مجله بین المللی بوده و موفقیت ها و افتخارات بسیاری را در کارنامه خود ثبت کرده است.

گفتنی است ضریب تاثیرگذاری (impact factor ) مجلات نشریه نیچر بسیار بالا بوده و این مجله را جزو برترین مجله های علمی جهان قرارداده است.