مدیرکل آموزش و پرورش استان:

تولید دانش و رشد علمی رمز شکستهای بعدی امریکا توسط نوجوانان است

تولید-دانش-و-رشد-علمی-رمز-شکستهای-بعدی-امریکا-توسط-نوجوانان-است
کد خبر : 62823
سینا پرس : اعتدادیان گفت: آمریکای جنایت کار قشر جوان ما را به جهت پتانسیل خوبی که در این قشر وجود دارد هدف قرار داده است، چرا که همین جوانان هستند که می توانند اقدامات بزرگی را انجام دهند و لذا ما نیز باید بیشتر روی این قشرکار کنیم.
محمد اعتدادیان در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس اصفهان  با اشاره به این که 13 آبان در حافظه تاریخی ملت ایران می درخشد اظهار کرد: دانش آموزان بایدعلت حضور خود را در این راهپیمایی بدانند و متوجه این مسئله شوند که آمریکا و سردمداران طاغوت قبل و بعد از انقلاب اسلامی با ملت ایران سرجنگ داشته اند و این جنگ هم چنان ادامه دارد. 
وی افزود: دانش آموزان باید در این صحنه ها حضور داشته باشند تا دریابند مسبب اصلی هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم ها علیه ملت ایران آمریکا بوده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان این که آموزش و پرورش در سطح مدارس برای تبیین جنایات آمریکا برنامه های خاصی تدارک دیده است گفت: آموزش و پرورش برای تبیین جنایت کاری های آمریکا در حوزه پرورشی اقدامات خوبی انجام داده و جلسات حضوری و دوره های آموزشی را برای دانش آموزان برگزار کرده است. 
اعتدادیان هم چنین با تاکید بر هدف قرار دادن دانش آموزان و نسل نوجوان و جوان توسط آمریکا و دشمنان ایران اسلامی تصریح کرد: آمریکای جنایت کار قشر جوان ما را به جهت پتانسیل خوبی که در این قشر وجود دارد هدف قرار داده است،
چرا که همین جوانان هستند که می توانند اقدامات بزرگی را انجام دهند و لذا ما نیز باید بیشتر روی این قشرکار کنیم.
وی در پایان متذکر شد: امروز شعار مرگ بر آمریکا دانش آموزان  تربیت علمی، دانشی و معنوی است، رشد علمی وتربیت نیروی انسانی متعهد؛ مرگ برآمریکای عملی دانش آموزان ودانشحویان ما است.