توجه به اشتغال زایی، کارآفرینی و ارتقا مهارت از وجوه تمایز عدالت و آزادی است

توجه-به-اشتغال-زایی،-کارآفرینی-و-ارتقا-مهارت-از-وجوه-تمایز-عدالت-و-آزادی-است
کد خبر : 62550
سینا پرس : رئیس منطقه سازمان عدالت وآزادی اصفهان گفت: این سازمان همواره نیم نگاهی به مسایل اشتغال زایی و کارآفرینی داشته که راه اندازی فضاهای کارآفرینی چون نمایشگاه پنل های خورشیدی ومعرفی نخبگان از آن جمله است

به گزارش سیناپرس اصفهان، علی ناظم زاده رئیس منطقه سازمان عدالت وآزادی اصفهان  صبح امروز در جمع خبرنگاران در توضیح وجوه تمایز این سازمان با دیگر احزاب کشور اظهار کرد: نخستین وجه تمایز این است که این سازمان تنها سازمانی است که دفتر مرکزی آن خارج از محدوده پایتخت تشکیل شده است.

وی جوانگرایی، جذب نخبگان جوان در عرصه های مختلف و توجه به مسائل اجتماعی چون موضوعات محیط زیست، اشتغال زایی و کارآفرینی  و تاکید بر عدالت اجتماعی از جمله دیگر وجوه تمایز این حزب دانست و عنوان کرد: ارتقا سطح مهارت جامعه یکی از برنامه های حزب بوده  و هست.

*توجه به عدالت اجتماعی، جذب نخبگان و جوانگرایی از وجوه تمایز عدالت و آزادی است

ناظم زاده عنوان کرد:در سال ۹۳ یک سند استراتژیک را سازمان مصوب کرد که بخشی از آن معطوف به ورود به عرصه قدرت بود براین اساس در سال ۹۴ در استان اصفهان ، تهران، مرکزی و شیراز نمایندگانی از این سازمان به پارلمان شهری و مجلس راه یافتند.

وی افزود:در این سازمان  نیم نگاهی به مسایل اشتغال و کارآفرینی داشتیم که به عنوان نمونه از جمله برنامه های پیگیری شده توسط نمایندگان این سازمان در پارلمان شهری راه اندازی فضاهای کاریی اشتراکی برای کارآفرینان جوان و صاحب ایده  چون نمایشگاه پنل های خورشیدی و پیگیری مصوبه شورای شهر استفاده از پنل های خورشیدی برای ساختمان های بالای 2هزار متر است

رئیس منطقه سازمان عدالت وآزادی اصفهان  خاطرنشان کرد: ارتقا سطح مهارت جامعه یکی از برنامه های حزب بوده و هست همچنین ورود به دغدغه های اجتماعی مثل  ورود جدی به بحث مالیات از خانه های خالی با حضور نمایندگان مجلس از آن جمله است.

وی ابراز کرد: اقدامات محیط زیستی و توجه به این عرصه ها نیز ازدیگر سیاست های سازمان است لذا جلسات مختلف و کارگروه های مختلف ایجاد شده.

ناظم زاده با اشاره به اینکه اصفهان قریب به ۱۵۰ عضو دارد تاکید کرد: سازمان عدالت وآزادی، نخبه گرا، کوچک و چابک است و نگاهش به جذب جوانان نخبه بوده، رشد کمی در این سازمان مدنظر نبوده و بلکه کیفی گرایی جز سیاست ها است.

وی بیان داشت: حزب عدالت وآزادی جامع محور است و همواره نگاه به انتخابات وقدرت سیاسی داشته است، همراهی با جامعه برای ما مهم است، همچنین آموزش در سازمان بسیار حائز اهمیت است، براین اساس  بالغ بر ۶۰ جلسه آموزشی به تنوع موضوعات ایجاد برگزار شده است.