با حضور معاون وزیر علوم،

مراسم معارفه و تکریم رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مراسم-معارفه-و-تکریم-رئیس-شهرک-علمی-و-تحقیقاتی-اصفهان
کد خبر : 62322
سینا پرس : مراسم معارفه و تکریم رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد واز دکتر مهدی ابطحی تقدیر و دکتر قیصری برای این سمت معارفه شد.

عکاس: کمال نصیری