فیزیکدانان برای نخستین بار «هیچ» را با دقت کوانتومی اندازه‌گیری کردند

فیزیکدانان-برای-نخستین-بار-«هیچ»-را-با-دقت-کوانتومی-اندازه‌گیری-کردند-
کد خبر : 61893
شناساگرهای سنتی برای اندازه‌گیری نور، مانند دیودهای نوری بر اساس این اصل هستند که ذرات نور و بنابراین انرژی، توسط شناساگرها جذب می‌شوند.

برای برخی فیزیکدانان، اندازه گرفتن طیفی از امواج کوچک که سازنده فضاهای خالی هستند برای دهه‌هاست که به یک هدف والا تبدیل شده است. اما تا به امروز هیچ کدام از انها توانسته اند راهی برای نیل به این هدف پیدا کنند.

 به نقل از ساینس الرت، اکنون فیزیکدانان در موسسه تکنولوژی زوریخ (ETH) آلمان طی یک ایده خلاقانه توانسته‌اند از پالس‌های لیزر استفاده کنند تا ماهیت کوانتومی خلاء را دریابند، تا بدین وسیله نقطه عطفی باشند برای تلاش‌هایی که درصدد دستیابی اندازه گیری مقدار مطلق «هیچ» هستند.

اندازه گیری «هیچ‌چیز» در مقیاس کوانتومی

کائنات ما به طور بنیادین پر از ناهمواری است؛ مانند یک بوم نقاشی است که هنوز طرحی بر روی آن نریخته باشی؛ یک بافتی از واقعیت عریان است که ما تنها می‌توانیم آن را شناسایی کنیم و نه کار دیگری. آنچه ما می‌توانیم از عدم وجود ماده و تشعشعات دریابیم، یک میدان بی نهایت از احتمال انتش ذرات است.

در حقیقت، برای هر ذره بنیادی یک میدان وجود دارد که منتظر است تا انرژی کافی به دست بیاورد تا ویگی‌های کلیدی وجود خود را تعریف کند. ایلیانا کریستینا، فیزیکدان موسسه الکترونیک کوانتومی دانشگاه زوریخ در این باره می‌گوید: «نوسانات خلاء میدان‌های الکترومغناطیسی کاملا پیامدهای قابل مشاهده‌ای دارند، و در میان سایر چیزها، تنها این نوسانات هستند که مسئولیت انتشار نور از یک اتم را بر عهده می‌گیرند.»

این فیزیکدان ادامه می‌دهد: «شناساگرهای سنتی برای اندازه‌گیری نور، مانند دیودهای نوری بر اساس این اصل هستند که ذرات نور و بنابراین انرژی، توسط شناساگرها جذب می‌شوند. با این حال درخصوص خلاء، که کمترین میزان سطح انرژی را در میان تمام سیستم‌های فیزیکی از خود نشان می‌دهند، هیچ انرژی بیشتری قابل استخراج نیست.»