به همت جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان:

دومین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی برگزار شد

دومین-دوره-مسابقات-ملی-مناظرات-دانشجویی-برگزار-شد
کد خبر : 61773
سینا پرس : دومین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد .

این دوره که در مرحله مقدماتی دانشگاهی با فراخوان جهاد دانشگاهی در سطح دانشگاه صنعتی اصفهان 10تیم 4نفره ثبت نام کردند و هر تیم گزاره های خود را انتخاب و موافق یا مخالف بودن خود را اعلام کردند.