امضای کنسرسیوم همکاری بین المللی مراکز علمی و فناوری اصفهان

امضای-کنسرسیوم-همکاری-بین-المللی-مراکز-علمی-و-فناوری-اصفهان
کد خبر : 61736
سینا پرس : کنسرسیوم همکاری بین المللی مراکز علمی و فناوری اصفهان فی ما بین رئوسای دانشگاه های برتر استان اصفهان و به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان امضا شد.

عکاس: نگین همت زاده