امضا شد:

تفاهم نامه واحد صنعتی اصفهان با مجتمع عالی آب و برق اصفهان

-تفاهم-نامه-واحد-صنعتی-اصفهان-با-مجتمع-عالی-آب-و-برق-اصفهان-
کد خبر : 61733
سینا پرس : تفاهم نامه واحد صنعتی اصفهان و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آب و برق اصفهان به امضا رسید.

 تفاهم نامه واحد صنعتی اصفهان و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آب و برق اصفهان برای همکاری های علمی و پژوهشی به امضا رسید.