دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

دوازدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-نساجی
کد خبر : 61451
سینا پرس : دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی به همراه هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش سیناپرس اصفهان  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی به همراه هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی از پنج‌شنبه 26 بهمن ماه  در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار شد.