بنیاد ملی نخبگان از دانش آموختگان برتر بومی حمایت مالی می کند

بنیاد-ملی-نخبگان-از-دانش-آموختگان-برتر-بومی-حمایت-مالی-می-کند
کد خبر : 3236
معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان گفت: این بنیاد به منظور پایداری اشتغال مراکز دانش بنیان بومی تا سه سال حقوق دانش آموختگان بومی برتر را که جذب شرکت های دانش بنیان صنعتی یا هسته فناوری استان خود شوند؛ پرداخت می کند.

 غلامعلی منتظر در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در این رویکرد بنیاد، حقوق این افراد را در سال نخست 90، سال دوم 70 و سال سوم تا 60 درصد پرداخت می کند.به گفته وی، اگر دانش آموختگان برتر در مراکزی غیر از منطقه خود جذب شوند نیز بنیاد ملی نخبگان در سال نخست 80، سال دوم 60 و سال سوم 50 درصد حقوق آنها را می پردازد.منتظر افزود: این طرح به منظور کمک به فرد نخبه و نوآور جذب شده در مراکز دانش بنیان و مراکز صنعتی و نیز حمایت از شرکت های دانش بنیان به ویژه اگر نوپا باشند و مراکز صنعتی برای جذب نیروی زبده صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در حوزه کارآفرینان و نوآوران هم بنیاد در صورت شناسایی فرد دارای توانایی خاص در حوزه کارآفرینی او را مورد حمایت مالی قرار می دهد و مسیر رشد را برایش فراهم می کند تا با تقویت توانمند سازی و حمایت بنیاد، یک شرکت دانش بنیان ایجاد کند.

منتظر با اشاره به اینکه تمام فرایند توانمند کردن اینگونه افراد را بنیاد انجام می دهد و همه هزینه ها را نیز بنیادهای استانی تقبل می کنند، اعلام کرد: سعی بنیاد ملی نخبگان رشد شرکت های دانش بنیان و حمایت از افراد فعال در این حوزه با نگاه به توسعه و حرکت در سطح ملی و بین المللی است.وی ادامه داد: بنیاد اگر فردی را شناسایی کند که دارای نوآوری، فکر نو و خلاقیت است اما توان مالی ندارد حمایتش می کند تا به یک کارآفرین تبدیل و در سطح ملی و فراملی رشد کند و موفق به ایجاد یک شرکت دانش بنیان موفق و قوی همراه با کارآفرینی شود.

وی گفت: با حمایت دولت و در قالب پیشنهاد مشترکی از سوی بنیاد ملی نخبگان و سازمان مدیریت در صدد فراهم کردن شرایطی برای رشد و ارتقای دانش آموختگانی هستیم که جذب دستگاه های مختلف شده اما از استعداد و توان علمی آنها بهره و استفاده نمی شود. معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان هدف از اجرای این برنامه را رشد گام به گام و موثر فرد نخبه و نیز تاثیرگذاری او برای دستگاه مورد نظر دانست.