یافته ای جدید در مورد سرطان پوست

تابش فرابنفش در تاریکی هم به پوست آسیب می زند

تابش-فرابنفش-در-تاریکی-هم-به-پوست-آسیب-می-زند
کد خبر : 2446
سینا پرس : مطالعه جدید نشان می دهد که تابش فرابنفش (UV) حتی پس از قرارگیری فرد در معرض آفتاب نیز به پوست او آسیب می زند.

قرارگیری در معرض تابش فرابنفش و یا تابش سولاریوم ها می تواند به دی.ان.ای ملانویست ها آسیب زند. ملانویست ها دسته ای از سلول ها هستند که ملاتونین را تولید می کنند. گفتنی است ملانین یا همان رنگدانه عامل اصلی ایجاد رنگ پوست است. این آسیب اصلی ترین عامل ایجاد سرطان پوست به شمار می رود.

پیش از این کارشناسان بر این باور بودند که ملانین  با جلوگیری از ورود تابش فرابنفش به پوست، جاوی آسیب ناشی از آن را می گیرد. اما شواهدی در دست نشان می داد که ملانین در آسیب به سلول های پوستی نیز دخیل است.

به هر حال در مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان به انجام رسیده، ابتدا ملانویست موش و انسان در معرض تابش یک لامپ فرابنفش قرار گرفت.  این تابش موجب ایجاد نوعی آسیب به دی.ان.ای شد که در اصطلاح «دایمر سیکلوبوتان» یا به طور خلاصه CPD نامیده می شود. در این حالت، دو حرف دی.ان.ای با هم ترکیب می شوند و به این ترتیب جلوی خوانده شدن اطلاعات موجود بر روی دی.ان.ای به صورت دقیق گرفته می شود.

دانشمندان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که ملانویست نه تنها موجب ایجاد CPD به صورت بسیار سریع می شود، بلکه حتی این فرآیند تا چندین ساعت پس از قرارگیری در معرض تابش فرابنفش و حتی در تاریکی نیز همچنان ادامه می یابد. جالب اینجا بود که سلول های فاقد ملانین فقط در طی دوره قرارگیری در معرض تابش فرابنفش دچار CPD می شدند.

این پژوهش نشان داد که ملانین علاوه بر اثرات پیشگیری کننده، از خواص سرطان زایی نیز برخوردار است. پژوهشگران سپس با جلوگیری از ترمیم طبیعی دی.ان.ای در نمونه پوست موش، به بررسی میزان آسیب ناشی از تابش فرابنفش پرداختند. این کار نیز مشخص ساخت که نیمی از CPD روی داده در طی تاریکی و نبود تابش فرابنفش اتفاق می افتد.

این دانشمندان در بررسی خود به منظور یافتن دلیلی برای این نتایج، به این نتیجه رسیدند که تابش فرابنفش سبب فعالسازی دو آنزیم شده که ترکیب آنها با هم سبب برانگیختگی یک الکترون در ملانین می شود. انرژی حاصل از این فرآیند که در اصطلاح «برانگیختگی شیمیایی» نام دارد، سبب می شود همان آسیب به دی.ان.ای در طی قرارگیری در معرض تابش فرابنفش در طی تاریکی نیز تکرار شود. جالب اینجاست که پدیده برانگیختگی شیمیایی پیش از این فقط در میان حیوانات و برخی گیاهان دیده شده بود.

این دانشمندان امیدوارند نتیجه این پژوهش بتواند به طراحی نوعی کِرِم ویژه برای جلوگیری از آسیب به پوست در ساعات پس از قرارگیری د رمعرض تابش فرابنفش کمک کند.

این پژوهش در شماره اخیر نشریه Science منتشر شده است.