تدوین برنامه‌های کلان پدافند غیرعامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

تدوین-برنامه‌های-کلان-پدافند-غیرعامل-برای-حفاظت-از-ذخایر-ژنتیکی
کد خبر : 2091
رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدوین برنامه های کلان پدافند غیر عامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی خبر داد.

به گزارش مهر، جواد مظفری رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره برنامه های کلان پدافند غیرعامل در حوزه ذخایر ژنتیکی و زیستی اظهار کرد: یکی از وظایف شبکه بانک‌های ژن کشور بر اساس آنچه در پیش نویس اساسنامه مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی آمده است، تدوین برنامه های کلان پدافند غیر عامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی است.

وی افزود: تدوین سیاست های کلی کشور برای شناسایی، حفظ و احیاء ذخایر ژنتیکی نیز از جمله وظایفی است که برای این کارگروه تعیین شده است.

مظفری با اشاره به اهمیت تشکیل این کارگروه در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: با توجه به اهمیتی که ذخائر ژنتیکی برای کشور دارد تدوین راهبردها و برنامه های کلان ملی به منظور شناسایی، حفظ و احیا ذخایر ژنتیکی و همچنین تدوین آیین نامه های تبادل منابع ژنتیکی منطبق بر قوانین و مقررات ملی نیز جزو وظایف این کارگروه تعریف شده است تا از این طریق بتوانیم ذخایر ژنتیکی کشور را حفظ کنیم.

وی اظهار کرد: اخذ برنامه های دستگاه های ذیربط و تدوین برنامه های کشور برای شناسایی، حفظ، احیا و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی و زیستی و بررسی و ارائه راهکار در ایجاد زیرساخت های مناسب برای حفظ و احیاء ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور نیز بر همین اساس تعریف شده است.

رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به دلیل عدم وجود برنامه ملی برای حفظ ذخائر ژنتیکی در کشور بیان کرد: تاکنون قانونی مبنی بر حفظ ذخایر ژنتیکی در کشور وجود نداشته است و  بسیاری از این ذخایر ژنتیکی از بین رفته یا به سرقت رفته اند که این موضوع تاسف برانگیز است.

وی با بیان اینکه اگر فکری برای حفظ ذخائر ژنتیکی نکنیم سال های آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و ذخائر ژنتیکی و زیستی کشور به هدر خواهد رفت، افزود: با هدف جلوگیری از هدر رفت این منابع، دستورالعمل های ملی مورد نیاز برای تبادل ذخایر ژنتیکی براساس قوانین موجود ملی و بین المللی، ساماندهی شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی و نیاز سنجی و تشخیص اعتبارات لازم برای زیر بخش های مختلف ذخایر ژنتیکی و برآورد اعتبارات حمایتی مورد نیاز مراکز ذخایر ژنتیکی کشور در راستای تامین آنها را در دستور کار این کارگروه قرار داده ایم.