کنترل ضربان قلب با لیزر

کنترل-ضربان-قلب-با-لیزر
کد خبر : 18509
دانشمندان در زمینه کنترل جانوران به سطحی از پیشرفت رسیده اند که می توانند آنها را با استفاده از پرتوهای لیزری کنترل کنند.

این نوآوری راه را برای تحقق چشم اندازی باز می کند که در آن کنترل ضربان قلب بیماران از طریق پالس های لیزری امکان پذیر می شود.تا پیش از این دانشمندان توانسته بودند که به طور مستقیم حیوانات را تحت کنترل درآورند اما این کار از طریق انجام اعمال جراحی و کاشت ریزتجهیزات در بدن آنها امکان پذیر بود.

اکنون گروهی از دانشمندان در آمریکا پا را فراتر گذاشته و به سراغ استفاده از پرتوهای لیزری برای این منظور رفته و توانسته اند ضربان قلب مگس میوه را از این طریق به کنترل خود درآورند.استفاده از پالس های لیزری در این روش جدید بر مبنای تکنیکی موسوم به optogenetics یا اصلاح ژنهای حیوان با هدف تولید موادی است که نسبت به نور واکنش نشان می دهند.

در این پروژه محققان سلولهای قلب مگس میوه را تحریک کرده تا پروتئین های حساس به نور از خود تولید کنند.در ادامه تنها باید از پالس های لیزری برای افزایش یا کاهش ضربان قلب حشره استفاده کرد.

به گزارش مهر، اگرچه هدف اصلی از این نوآوری، استفاده از آن برای کمک به بیماران قلبی است اما فعلا نمی توان به آن به عنوان یک روش درمانی حتی در آینده نزدیک نگاه کرد.