کد خبر : 62317 دوشنبه 10 تیر 1398 - 14:30:00
به-آینده-شهرک-خوش-بینم

رئیس سابق شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان:

به آینده شهرک خوش بینم

سیناپرس: رئیس سابق شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان گفت: با توجه به وجود جوانان خلاق و مبتکر در این شهرک آینده روشنی را پیش روی شهرک می بینم.

دکتر مهدی ابطحی رئیس سابق شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان ظهرامروز در مراسم تودیع خود با بیان اینکه این شهرک امروز در جایگاه خوبی قرار دارد اظهار کرد: با توجه به وجود جوانان خلاق و مبتکر در این شهرک آینده روشنی را پیش روی شهرک می بینم

دکتر ابطحی با اشاره به اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به لحاظ بین المللی به طور مطلوبی شناخته شد عنوان کرد: در استان بیش از آنچه داشتیم برای شهرک هزینه کردیم و ارتباط خوبی با شرکت ها و سازمان های دانش بنیان و کارافرین ایجاد کردیم.

وی با اشاره به اینکه سامانه شفاف و بسیار خوبی بر شهرک حاکم است اظهار کرد: هیچ ابهام و کدورتی در روند و فرایندهای شهرک وجود ندارد و تمام کارها مستدل و مستند ثبت و ضبط می شوند.

رئیس سابق شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان با بیان اینکه کل مجموعه باید نسبت به اهداف سازمان آشنا باشد تا با وحدت رویه کار به نحور احسن پیش برود اظهار کرد: امروز حتی نیروهای خدماتی و پشتیبانی در شرایط بسیار خوبی هستند و به خواسته های آنان توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه اینده سازمان در دست نیروهای خلاق، مبتکر و جوان قرار دارد ابراز کرد: جلسات مستمری با مدیران میانی و جوانان داشتم تا نظراتم را بدانند و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.

ابطحی  با بیان اینکه هرم سازمانی شهرک هرم بسیار مناسبی است اظهار کرد: شهرک برای آینده خودش برنامه دارد و من مطمئنم سال ها شهرک بخوبی جلو خواهد رفت.

وی ضرورت دخالت پارک علمی و فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان را یکی از ضرورت های توسعه فیزیکی دانست و عنوان کرد: آنچه که امروز به دوست جوان و خلاق خودم تحویل می‌دهم مثل شرایط خوبی که تحویل گرفتم سازمان بی نظیری است که ترکیبی از افراد با سابقه، جوان، پرانگیزه، رادمرد و رادزنانی است که صریح و دقیق اهداف سازمان را درک می‌کنند و پاکدست و شفاف هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه انجمن شرکت های دانش بنیان و مجموعه شرکت ها سخت کوش هستند افزود: ساختار وزارتخانه ساختار دقیق فکور و پشتیبان بسیار خوبی است همچنین مدیریت استان هوشمند و متوجه به موقعیت شهرک است.

وی ادامه داد: سازمانی که به لحاظ تخصص و کارآمدی نمونه است مدیریتی پر انگیزه نیاز داشت که به نظر بنده با توان دکتر قیصری شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم.

ابطحی با اشاره به اینکه جهت گیری های شهرک ابتدا بلندپروازانه به نظر می آمد اظهار کرد: امروز آن جهت گیری ها چنین به نظر نمی آید چراکه شهرک اثبات کرد از پس تمام این ماموریت ها بخوبی بر می آید.

وی با بیان ضرورت حضور فعال شهرک در برنامه ها و ماموریت های استان اظهار کرد: در حوزه پشتیبانی توجه به آزمایشگاه مرکزی و تامین نیازهای دانشگاه ها از ماموریت های ما تعریف شده است

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]