کد خبر : 61988 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 - 17:24:03
مذاکره-در-تجارت-الکترونیکی-با-پیدایش-نسل-چهارم-وب-

مذاکره در تجارت الکترونیکی با پیدایش نسل چهارم وب

سیناپرس: با ظهور وب 4.0 و گسترش کاربرد عامل های هوشمند در بستر آن، تجارت الکترونیکی با قابلیت ها و ملزومات جدیدی مواجه می شود.

به گزارش سینا پرس یکی از این ملزومات، طراحی پروتکل و استراتژی مناسب برای مذاکره است. مذاکره در دنیای واقعی با اطلاعات ناقص در مورد حریف انجام می شود و موفقیت شرکت کنندگان بستگی به توانایی آنها در فاش سازی اطلاعات دارد به نحوی که رسیدن به توافق را بدون به خطر انداختن سود فردی آنها آسان کند.

پیدایش نسل وب 4.0 (Web 4.0) را در بازه زمانی بین سال های 2020 الی 2030 میلادی پیش بینی کرده اند. به وب 4.0، وب هوشمند (Smart Web) یا فرا وب (Meta Web) نیز گفته می شود. در این نسل، شبکه های دانش به صورت نظام مند در بستر اینترنت مستقر خواهند شد و این امر موجب ارتباط و تعامل هوش ها با همدیگر و جایگزین شدن مفهوم مدیریت هوش به جای مدیریت دانش خواهد شد.

در وب 4.0، وبلاگ های معنایی، تفکر مصنوعی، جوامع نامتمرکز، فضای بازار هوشمند و ذهن های بنگاهی ظهور خواهند کرد. همچنین در این نسل، تحویل خدمات الکترونیکی بصورت پیش کنشانه رونق قابل توجهی خواهند گرفت. در این نسل، برای انجام امورات مختلف، عامل های نرم افزاری هوشمند حضور گسترده خواهند داشت و همواره تلاش می شود تا از طریق بهره برداری هر چه بیشتر از دانش های فردی و سازمانی ارزش های افزوده بیشتری تولید و استفاده شوند.

بر اساس این گزارش، نسل اول وب را می توان نسل وب داده محور، نسل دوم وب را انسان محور، نسل سوم وب را نسل ماشین محور و نسل چهارم وب را نسل عامل محور (Agent-Oriented) نامید.

در مقاله ای تحت عنوان «استفاده از یادگیری بیزی برای مدل سازی رفتار حریف  در کاربرد مذاکره خودکار چندعاملی» که در پنجمین کنفرانس وب پژوهی ارائه شده است. یک عامل خریدار طراحی شده است که توانایی انجام خودکار یک مذاکره را دارد و با استفاده از یک تکنیک یادگیری ماشینی، اطلاعاتی را در قالب استراتژی از حریف به دست می آورد. دانستن استراتژی حریف موجب کسب سودمندی بالاتر برای عامل می شود. این عامل با استفاده از روش یادگیری بیزی، استراتژی حریف را در طول مذاکره یاد می گیرد. نتایج تجـربی نشاندهنده افزایش کارایی مذاکره با استفاده از روش یادگیری بیزی است که با پارامترهایی چون میانگین سودمندی خریدار و سودمندی فروشنده برای مذاکره ارزیابی می شود.

نتایج، نشاندهنده افزایش میانگین سودمندی خریدار از ٩٠ درصد به ٩٤ درصد  و میانگین سودمندی فروشنده از ٢۷ درصد  به ٣١ درصد است.

مقاله «استفاده از یادگیری بیزی برای مدل سازی رفتار حریف  در کاربرد مذاکره خودکار چندعاملی» توسط فاطمه محمدی آشنانی، زهرا موحدی، کاظم فولادی قلعه دانش آموخته های دانشکده مهندسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران تالیف شده است.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]