کد خبر : 61293 دوشنبه 18 دی 1396 - 09:39:02
قرار-گرفتن-مجله-(RPS)-در-لیست-مجلات-Q1-کشور

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

قرار گرفتن مجله (RPS) در لیست مجلات Q1 کشور

سیناپرس: مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توانست با کسب بالاترین میزان شاخص SJR، یکی از سه مجله Q1 کشور شود.

به گزارش سیناپرس اصفهان مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توانست با کسب بالاترین میزان شاخص SJR، یکی از سه مجله Q1 کشور شود.


جابر امامی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر مسئول مجله مذکور در خصوص روند انتخاب این مجله و شاخص SJRاظهار داشت: شاخص SJRاز جمله شاخص هایی است که بطور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و برپایه میزان استنادات آنها محاسبه و از طریق پایگاه SCImagojrارائه می شود.
 

در این پایگاه بر اساس شاخص مذکور مجلات به چهار چارک(Quartile) تقسیم می شوند که بالاترین میزان شاخص SJRمربوط به چارک اول یا Q1است و بر همین اساس مجله Research In Pharmaceutical Sciencesبه عنوان یکی از سه مجله Q1کشور انتخاب شد.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]