کد خبر : 59976 یکشنبه 28 خرداد 1396 - 11:53:50
راهکار-اقتصادی-محققان-دانشگاهی-برای-کاهش-هزینه-ساخت-مخازن-بتن

راهکار اقتصادی محققان دانشگاهی برای کاهش هزینه ساخت مخازن بتن

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تحقیقات اخیر خود توانستند راهکاری برای کاهش هزینه ساخت مخازن بتن پیش تنیده برای ذخیره مایعات در صنایعی چون انرژی اتمی ارائه دهند.

به گزارش سیناپرس وبه نقل از ایسنا، احمد شکوهی فر، مجری طرح با بیان اینکه این طرح با عنوان «تغییرات نیروی پیش تنیدگی در مخازن بتن پیش تنیده استوانه‌ای تحت شرایط بهره‌برداری و  بارهای لرزه‌ای» اجرایی شد، اظهار کرد: مخازن بتن پیش تنیده پس کشیده دایروی بهترین ترکیب از فرم سازه‌ای و مصالح برای ذخیره مایعات و جامدات هستند و از آنجا که در مخازن دایروی پیش تنیده پس کشیده ایجاد ترک مجاز نیستند، این مخازن نسبت به انواع معمولی بتن مسلح دارای عملکرد بهتری بوده و اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی ایجاد تنش محیطی حلقوی- فشاری با رشته‌های پیش تنیدگی خارجی را که به دور پوسته مخزن تنیده شده است، یک روش طبیعی برای حذف ترک خوردگی دیوار خارجی دانست که در اثر بارهای ناشی از مایعات، جامدات و یا گازهای موجود در مخزن ایجاد می‌شود و خاطرنشان کرد: مخازن بتن پیش تنیده معمولا برای ذخیر احجام بالای آب یا مایعات دیگر به کار می‌روند. 

شکوهی‌فر مخازن بتن پیش تنیده آب را مناسب برای سیستم‌های آتش نشانی و تصفیه آب عنوان کرد و ادامه داد: مخازن بتن پیش تنیده در دنیای امروز بسیار پرکاربرد هستند و در ادبیات علمی رشته مهندسی عمران به آن بسیار پرداخته شده است. از این رو طرح‌های گوناگونی جهت تخمین دقیق میزان نیروی پیش تنیدگی در شرایط مختلف محیطی و حوادث طبیعی همچون زلزله باید در دستور کار قرار گیرد. 

وی این امر را باعث بهینه‌شدن مصرف مصالح در این گونه مخازن عنوان کرد و افزود: دو رویکرد اصلی تحقیقات انجام شده در این تحقیق شامل رفتار تابع زمانی مخازن بتن پیش تنیده تحت بارهای بهره‌برداری و رفتار لرزه‌ای آن تحت بار های لرزه‌ای است.

مجری طرح در این باره گفت: ایده اصلی این تحقیق ارائه روشی نوین جهت وارد کردن اثر اندرکنش یاد شده در پیش بینی افت‌های طولانی مدت در مخازن بتن پیش تنیده است، ضمن آنکه مطالعات عددی برای مقایسه نتایج پیش‌بینی افت‌های طولانی مدت در روش‌های مختلف تخمین افت صورت گرفت.

وی با بیان اینکه به منظور راستی آزمایی این مطالعات یک برنامه آزمایشگاهی بر روی نمونه مخزن بتن پیش تنیده و همچنین نمونه‌های استوانه‌ای انجام شد، افزود: نتایج تحلیل‌های عددی برای محاسبه ضرایب اندرکنش میان وارفتگی بتن و وادادگی کابل مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت ضریب اندرکنش به صورت تابعی از نسبت افت ناشی از وارفتگی و جمع شدگی به افت ناشی از وادادگی کابل‌ها بیان شد.

وی با اشاره به نتایج به دست آمده یادآور شد:  این تابع با توجه به تدقیق مقدار تنش در کابل‌ها و تخمین دقیق‌تر میزان افت می‌تواند باعث کاهش تعداد کابل‌ها در مخازن بزرگ شود.

به گفته این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پاسخ‌های لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده آب در دو بخش بارهای لرزه‌ای بهره‌برداری و نهایی بررسی شدند و برای مطالعه اثر نوسانات سطحی مایع بر روی تغییرات نیروی پیش تنیدگی از تحلیل دینامیکی غیر خطی صریح از نرم‌افزار ABAQUS استفاده شد.

وی دستاورد این مطالعات را کاهش هزینه‌های ساخت مخازن بتن پیش تنیده دانست که در صنایعی چون صنعت انرژی اتمی کاربرد دارد.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

آخرین ها  | برگزیده ها برترین ها