کد خبر : 58048 شنبه 23 اردیبهشت 1396 - 09:42:36
غلبه-بر-دیابت-بارداری-با-فعالیت-بدنی

بر اساس نتایج یک پژوهش داخلی

غلبه بر دیابت بارداری با فعالیت بدنی

سیناپرس: دیابت دوران بارداری، یکی از نگران‌کننده‌ترین مشکلاتی است که ماردان باردار را با استرس‌های فراوانی در خصوص سلامتی خود و فرزندشان مواجه می‌سازد. محققین نشان داده‌اند که استفاده از حرکات بدنی استاندارد، می‌تواند موجب کنترل این بیماری شود.

دیابت شایع ترین بیماری مربوط به غدد درون ریز بدن در دوران بارداری است که می تواند باعث عوارضی مانند بزرگ شدن بیش از حد جنین، حملات تشنجی، زایمان زودرس، سقط و مرگ­های حول زایمانی شود.

برخی محققین معتقدند افزایش سطح فعالیت­های بدنی، تأثیر مهمی در کاهش عوارض بیماری دیابت دارد. لذا در این رابطه، مطالعه ای توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده که در آن تأثیر آموزش فعالیت بدنی بر میزان قند خون ناشتا در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری مورد بررسی قرار گرفته است.

دیابت شایع ترین بیماری مربوط به غدد درون ریز بدن در دوران بارداری است که می تواند باعث عوارضی مانند بزرگ شدن بیش از حد جنین، حملات تشنجی، زایمان زودرس، سقط و مرگ­های حول زایمانی شود.

در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 60 نفر از زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زابل انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره «آزمون» و «شاهد» قرار گرفتند. برای گروه آزمون کلاس های آموزشی مرتبط با فعالیت بدنی در طی 8 جلسه 90 دقیقه ای برگزار گردید، ولی افراد گروه شاهد صرفا آموزش های معمول دوران بارداری را دریافت نمودند.

جمع آوری اطلاعات از افراد شرکت کننده در پژوهش در دو مرحله قبل و پس از مداخله انجام گرفت و سپس این اطلاعات با استفاده از روش ها و نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد.

براساس نتایج تحلیل انجام شده، بین میانگین قند خون گروه آزمون و شاهد، قبل از انجام تمرین های بدنی مربوطه، تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما بعد از انجام تمرین ها، میانگین قند خون در گروه آزمون به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.

طبق گفته محققین، به نظر می رسد فعالیت­های فیزیکی، با بهبود در ترشح بیشتر انسولین و افزایش جذب گلوکز در زنان مبتلا به دیابت بارداری، می توانند نقش موثری در کنترل این بیماری داشته باشند.

بر اساس یافته های این پژوهش، تمرین­های فیزیکی استاندارد با افزایش انرژی مصرفی و همچنین افزایش اکسیژن مصرفی پس از ورزش موجب افزایش سلامت متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت بارداری گردیده و از این لحاظ اثرات مفیدی دارند.

گفتنی است نتایج این پژوهش در فصل نامه «پرستاری دیابت» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل منتشر گردیده است.

 

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: پاکیزه دل، پ. و همکاران. 1395. بررسی تأثیر آموزش فعالیت بدنی بر میزان قندخون ناشتا در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری. فصلنامه پرستاری دیابت، 5(1): 9-1.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

آخرین ها  | برگزیده ها برترین ها