کد خبر : 5764 پنج شنبه 10 اردیبهشت 1394 - 04:43:36
وجود-نام-«خلیج-فارس»-در-همه-متون-تاریخی-و-جغرافیایی

وجود نام «خلیج فارس» در همه متون تاریخی و جغرافیایی

سیناپرس:
مدارک و مستندات بسیار زیاد و غیرقابل انکاری از تاریخ ایران باستان و ایران پس از اسلام در دسترس است که اثبات کننده نام تاریخی «خلیج فارس» است و کمتر محقق بی غرضی است که با مراجعه به این حجم از مستندات، در نام تاریخی این خلیج تردید کند.

خلیج فارس به لحاظ موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی سرشار آن از دوران گذشته تا به امروز، مورد توجه دولت ها و ملت ها بوده و بسیاری از سلاطین و پادشاهان از همان زمان های کهن، به موقعیت اقتصادی آن نظر داشته اند که از آن جمله، حمایت پادشاهان هخامنشی و پارتی از گسترش بازرگانی در این منطقه بوده است.

من به عنوان یک مورخ عرض می کنم از دوران های قدیم، نام این خلیج، همواره خلیج فارس بوده و هرگونه کوششی برای تغییر نام آن، تلاش هایی بی فایده است. در اینجا به گفته چند مورخ مشهور بعد از اسلام در این زمینه اشاره می کنم:

1- مسعودی؛ نویسنده مشهور عرب در کتاب ارزشمند خود «مروج الذهب و معادن الجوهر» زمانی که از مجموع اخبار راجع به دریاها سخن گفته، از خلیج فارس به دریای پارس یاد کرده است. وی می نویسد: بحر فارس تکثر امواج و یصعب رکوب و...

2- ابن حوقل؛ سیاح معروف و جغرافیدان بنام عرب نقل می کند: «در سال 331 ه.ق به عزم مطالعه درباره کشورها و ملت های مختلف و به منظور تجارت از بغداد بیرون شدم و کشورهای اسلامی را از شرق به غرب پیمودم و آثار متقدمان را نیز مطالعه کردم.» وی در کتاب معروف خود «صوره العرض» از خلیج فارس به نام بحر فارس یاد می کند.

3- اصطخری؛ جغرافیدان خبره و نوبسنده کتاب «المسالک و الممالک» نیز از دریای فارس یاد می کند.

4- ابوالفدا مولف کتاب «تقویم البلدان» که از جایگاه خاصی برخوردار است از دریای فارس نام می برد و زمانی که حدود فارس را شرح می دهد می نویسد: حد غربی فارس، خوزستان است. همه حد غربی تا شمال، حدود اصفهان است و جبال و حد جنوبی آن دریای فارس است.

5- در «معجم البلدان» کتابی مشهور که همه جغرافیدانان آن را به عنوان یک فرهنگ جغرافیایی معتبر می دانند، از خلیج فارس به نام بحر فارس یاد شده است.

این آبراهه نه تنها در همه متون فارسی و عربی، خلیج فارس و بحر فارس نامیده شده، بلکه در متون و نقشه های دیگر زبان ها نیز بر این نام تاکید شده است. بنابراین همه تلاش هایی که با کمک استعمارگران برای تحریف نام این خلیج صورت می گیرد، تلاش هایی بیهوده است و نام خلیج فارس برای همیشه ماندگار و جاودان خواهد بود.      

 

محمود حکیمی/ مورخ و نویسنده

 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]