کد خبر : 56042 یکشنبه 13 فروردین 1396 - 11:45:42
افزایش-سهم-دیپلماسی-علمی-ایران

براساس آخرین آمار اعلام شد؛

افزایش سهم دیپلماسی علمی ایران

سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم کشور (تولید مقاله علمی با مشارکت بین المللی) از میزان ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد کرده است.

به گزارش مهر،بر اساس آخرین گزارش ها، تعداد مدارک نمایه شده در پایگاه ISI از سوی محققان و دانشمندان ایرانی از ۲۲ هزار و ۳۸۹ مدرک در سال  ۲۰۱۰ به ۴۲ هزار و ۵۰۳ مدرک در سال ۲۰۱۶ رسیده است.با توجه به اینکه از سال ۲۰۱۷ تنها سه ماه گذشته است این آمار تاکنون ثبت ۳ هزار و ۷۲ مدرک را طی این مدت نشان می دهد.

سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا بر اساس مستندات پایگاه استنادی ISI جمع آوری شده است. این آمار نشان می دهد که سهم ایران از کل تولید علم دنیا از میزان ۱.۱۲ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲.۳۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

رتبه ایران نیز در میان کشورهای اسلامی از دیگر مواردی است که می توان رشد کشور را در آن مشاهده کرد. برحسب کمیت تولید علم، ایران رتبه اول را در میان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۷ دارد. این نکته مورد توجه است که در ۷ سال پیش از این، ایران رتبه دوم کشورهای اسلامی را برحسب کمیت تولید علم داشت.

رتبه بین المللی از نظر کمیت تولید علم نیز بسیار قابل توجه است. جمهوری اسلامی ایران توانست در سال ۲۰۱۷ به رتبه چهاردهم دنیا از نظر کمیت تولید علم برسد. بر اساس داده های پایگاه استنادی ISI، ایران در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۲۲ قرار داشت و با رشد خیره کننده در مدت ۷ سال به رتبه چهاردهم دنیا رسید.

اما در این میان آمارهای مدارک علمی ایران نشان می دهد که محققان ایرانی در این مسیر توانسته اند با محققان خارجی نیز مشارکت های علمی مناسبی داشته باشند. این امر در دیپلماسی علمی خود را نشان داده است.

سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم کشور (تولید مقاله علمی با مشارکت بین المللی) از میزان ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد کرده است.

سهم مقالات جمهوری اسلامی ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی ISI نیز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است به طوری که این سهم از میان ۰.۷۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲.۲۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد کرده است.

اما از منظر کمیت نیز تعداد مقالات ایران در رده مقالات با کیفیت نیز افزایش داشته است. در حال حاضر در سال ۲۰۱۶ تعداد ۲۶۳ مقاله برتر ایران جزء مقالات یک درصد برتر دنیا است. این میزان در سال ۲۰۱۰ تنها ۸۳ مقاله بود.

آمار دانشمندان و محققان ایرانی حاضر در رده های برتر علمی نیز در سال های اخیر رشد داشته است. بر اساس آخرین آماری که در پایگاه استنادی ISI درج شده است، تعداد دانشمندان برتر ایران از دانشمندان یک درصد برتر دنیا از تعداد ۱۷۳ نفر در سال ۲۰۱۴ به تعداد ۲۰۴ نفر در سال ۲۰۱۵ رسید.

جدول تولیدات علمی ایران و رتبه در سال های مختلف

موضوع سال ۲۰۱۰ سال ۲۰۱۱ سال ۲۰۱۲ سال ۲۰۱۳ سال ۲۰۱۴ سال ۲۰۱۵ سال ۲۰۱۶ سال ۲۰۱۷
تعداد مدارک نمایه شده در پایگاه ۲۲۳۸۹ ۲۸۵۹۹ ۳۰۵۶۸ ۳۱۰۸۲  ۳۲۹۲۱ ۳۷۹۷۵ ۴۲۵۰۳ ۳۰۷۲
سهم از کل تولید علم دنیا ۱.۱۲ درصد ۱.۳۷ درصد ۱.۳۷ درصد ۱.۳۳ درصد ۱.۳۸ درصد ۱.۴۹ درصد  ۱.۷۳ درصد ۲.۳۶ درصد
رتبه در بین کشورهای اسلامی بر حسب کمیت تولید علم ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
رتبه بین المللی کمیت تولید علم ۲۲ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۱ ۱۹ ۱۷ ۱۴
سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم کشور (تولید مقاله علمی با مشارکت بین المللی) در ISI ۱۷ درصد ۱۸ درصد ۱۸ درصد ۲۱ درصد ۲۳ درصد ۲۳ درصد ۲۳ درصد -
سهم مقالات ایران از مقالات یک در صد برتر دنیا در ISI ۰.۷۰ درصد ۰.۶۰ درصد ۰.۸۰ درصد ۱.۰۰ درصد ۱.۲۰ درصد ۱.۴۰ درصد ۲.۲۰ درصد -
تعداد مقالات برتر ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا در ISI   ۸۳  ۷۷ ۱۰۶ ۱۴۲ ۱۸۳ ۲۱۴ ۲۶۳ -
 
 
کلید واژه ها: دیپلماسی - علمی - مقالات علمی -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]