کد خبر : 53221 شنبه 18 دی 1395 - 11:27:32
اکیناسه-گیاهی-موثر-در-درمان-زخم‌های-آفت-دهان

بر اساس نتایج یک پایان‌نامه؛

اکیناسه گیاهی موثر در درمان زخم‌های آفت دهان

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد قرص اکیناسه به عنوان یک داروی گیاهی، اثرات مثبتی بر تعداد ضایعات آفتی، شدت درد، بهبودی زخم و فواصل عود در بیماران مبتلا به آفت مینور عود کننده دهان دارد.

به گزارش ایسنا، فهیمه فخاری دانشجوی رشته بیماری‌های دهان و تشخیص آفت در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر داروی گیاهی "Echinacea" بر زخم‌های آفتی مینور عود کننده دهان به بررسی این موضوع پرداخت.

آفت راجعه دهانی جزو زخم‌های شایع مخاط دهان است که درمان قطعی برای آن وجود ندارد، مطابق این تحقیق "Echinacea" دارویی گیاهی است که اثر تعدیل کننده سیستم ایمنی را در بدن داشته و با توجه به اینکه از پاتوژنزهای مهم ذکر شده در ایجاد آفت اختلال در سیستم ایمنی است، هدف این پژوهش بررسی تاثیر داروی گیاهی "Echinacea" در درمان آفت است.

این مطالعه، یک تحقیق کارآزمایی بالینی غیرتصادفی، کور نشده و بدون دارونما است و جامعه آماری آن 25 بیمار مبتلا به آفت مینور بودند. از بیماران خواسته شد از زمان ایجاد آفت، سه بار در روز و هر بار یک عدد قرص را به مدت پنج هفته مصرف کنند.

طبق این پژوهش بیماران از یک عود قبل از مصرف دارو تا شش ماه پس از شروع مصرف تحت نظر قرار داشتند. در طی این مدت تعداد ضایعه، مدت زمان بهبود کامل، میزان درد (بر حسب شاخص VAS vas: visual scaal) و میزان فواصل عود ضایعه آفت بررسی شد.

آزمون فریدمن نشان داد که بین تعداد ضایعات در فواصل زمانی یک ماه در طول شش ماه مطالعه تفاوت معنی دار وجود دارد(pvalue<0001).

همچنین آنالیز واریانس برای داده‌های مکرر نشان داد که بین میانگین نمره درد (بر حسب شاخص VAS)(PValue=0/025)، میانگین مدت زمان بهبودی کامل (pvalue<0/001) و فواصل عود (PValue=0/026) در فواصل زمانی یک ماهه در طی شش ماه مطالعه  تفاوت معنی دار وجود دارد.

نتایج این پایان نامه نشان داد قرص اکیناسه به عنوان یک داروی گیاهی، اثرات مثبتی بر تعداد ضایعات آفتی، شدت درد، بهبودی زخم و فواصل عود در بیماران مبتلا به آفت مینور عود کننده دهان دارد و می‌تواند به عنوان  یک روش درمانی موثر با قیمت مناسب مورد توجه قرار گیرد. این پایان نامه با راهنمایی دکتر زهرا صابری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.

کلید واژه ها: اکیناسه - گیاه - ضایعات آفتی - آفت دهان -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

آخرین ها  | برگزیده ها برترین ها