کد خبر : 3515 یکشنبه 17 اسفند 1393 - 11:28:06
افزایش-طول-عمر-«گل-رز»-با-فناوری-نانو

افزایش طول عمر «گل رز» با فناوری نانو

سیناپرس: گل رز، از مهم ترین گل های تجاری دنیا است که به صورت شاخه بریده مورد استفاده قرار گرفته و امروزه از لحاظ کشت و کار و تجارت، رتبه نخست را در بین گل ها در اکثر کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

گروهی از محققان کشورمان نتایج مطلوبی از کاربرد نانوذرات نقره در افزایش طول عمر شاخه های بریده این گل به دست آورده اند.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در خصوص تمام گل های شاخه بریده از جمله گل رز وجود دارد، طول عمر کوتاه آن ها است که معمولا سبب افزایش میزان ضایعات شان می گردد. تعادل آبی عامل اصلی و عمده تعیین کیفیت و طول عمر گل های بریده است که در نتیجه وجود توازن مناسب بین جذب آب توسط گل شاخه بریده و تعرق آن (تبخیر آب از سطح برگ ها و گلبرگ ها) حاصل می گردد.

برای افزایش طول عمر و بهبود شاخص های کیفی گل های شاخه بریده روش های متفاوتی بررسی گردیده است. جمعی از پژوهشگران کشورمان تاثیر نانوذرات نقره را در این زمینه و بر روی گل های شاخه بریده رز مورد مطالعه قرار داده اند.

این پژوهش که بر روی گل رز رقم «فول هاوس» بوده، با همکاری محققینی از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تربیت معلم و تربیت مدرس و با استفاده از غلظت های مختلف محلول نانوذرات نقره به انجام رسیده است.

نتایج این مطالعه که در فصل نامه علمی پژوهشی «گیاه و زیست بوم» شماره 40 منتشر گردیده است، نشان می دهد غلظت های مناسب نانوذرات نقره، موجب افزایش طول عمر گل شاخه بریده می گردد. طبق بیان پژوهشگران مجری این مطالعه، این بهبودی در طول عمر گل های شاخه بریده رز، در نتیجه همبستگی چند عامل به شرح زیر به وجود آمده است.

حضور نانوذرات نقره باعث گردیده که میزان کربوهیدرات یا قند در برگ و گلبرگ های گل رز در سطح مطلوبی حفظ شود. این موضوع به نوبه خود باعث می شود که جذب آب توسط گل بهتر صورت گرفته و شکوفایی و شادابی را افزایش یابد.

از سوی دیگر کابرد نانوذرات نقره به دلیل خاصیت بالای میکروب کشی آن ها باعث کاهش حضور انواع باکتری ها و قارچ ها در محلول نگهدارنده گل می شود. این گونه میکروب ها در شرایط عادی و بدون استفاده از میکروب کش، می توانند به سرعت در محلول نگهدارنده گل رشد و نمو کرده و از محل برش شاخه بریده گل، وارد آوندهای آن گردیده و بدین ترتیب راه ورود و تبادل آب را مسدود نمایند.

علاوه بر این ها، طبق نتایج پژوهش، کاربرد نانوذرات نقره باعث بهبود محتوای رنگیزه های کلروفیل و آنتوسیانین در گل شاخه بریده رز می گردد. حضور مناسب این رنگیزه ها در گل، باعث حفظ شادابی و طراوت آن و همچنین به تاخیر انداختن پیری و درنتیجه افزایش طول عمر آن می گردد.

با وجود نتایج به دست آمده در خصوص سودمندی کاربرد نانوذرات نقره در افزایش طول عمر و بهبود کیفیت گل شاخه بریده رز، محققین مجری این مطالعه اعلام نموده اند که افزایش میزان این گونه نانوذرات از یک حد معین، می تواند اثرات معکوسی به بار آورده و موجب کاهش طول عمر گل ها شود. از این رو توجه ویژه به مقادیر و غلظت های مناسب و توصیه شده این گونه نانوذرات، مهم و ضروری است.

برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را ببینید.

کلید واژه ها: فناوری نانو - گل رز - افزایش طول عمر -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]