کد خبر : 3039 یکشنبه 10 اسفند 1393 - 09:48:15
لزوم-راه-اندازی-نهضت-سواد-دیجیتالی-درکشور

لزوم راه اندازی نهضت سواد دیجیتالی درکشور

یک کارشناس فناوری اطلاعات برلزوم راه اندازی نهضت سواد دیجیتالی در کشور تاکید کرد و گفت: تحقق این کار مهم، راهکاری مناسب برای مقابله با آثار مخرب فضاهای مجازی و کنترل و نظارت دقیق بر رفتار فرزندان است.

'علی رمضانی' در گفت و گو با ایرنا، نشر محتوای مناسب فارسی در فضای مجازی را از جمله مزایای راه اندازی نهضت سواد دیجیتالی برشمرد و افزود: با نهادینه شدن این کار شاهد افزایش تولیدات محتوای خط و زبان فارسی در فضای مجازی خواهیم بود.

وی آشنایی والدین به تکنولوژی های نوین را از دیگر مزایای این اقدام برشمرد و اظهارکرد: این کارمهم و بزرگ همانند نهضت سوادآموزی باید راه اندازی شود تا بتوان نظارت کیفی تری بر رفتارهای فرزندان در فضای مجازی داشت.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آشنا نبودن والدین با کاربرد ابزارهای نوین و پیشرفته اینترنتی خطر جدی است که باید به آن توجه شود،گفت: این روند باید تغییر یابد تا آنان استفاده بهینه و صحیح از ابزارهای پیشرفته را فراگیرند و از آثار مخرب فضاهای مجازی، مصون و محفوظ بمانند.

رمضانی با اشاره به اینکه توسعه تکنولوژی با سرعت به پیش می رود و باید تلاش کنیم تا فاصله ها را دراین زمینه کم کنیم،گفت: استفاده صحیح و منطقی از تکنولوژی های نوین و پیشرفته را باید به نسل جوان بیاموزیم. 

این کارشناس فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که فرزندان با آثار مخرب فضاهای مجازی آشنا شوند و بتوانند خوب و بد را تشخیص دهند، خود کار فیلترینگ را انجام می دهند و در نتیجه از آثار مخرب فضای مجازی در امان خواهند ماند. 

وی بر لزوم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند تاکید کرد و گفت: از ابتدا کار علمی در زمینه فیلترینگ هوشمند صورت نگرفته و در ادوار مختلف تصمیمات مقطعی در این خصوص اتخاذ شده که مبنا و استاندار علمی نداشته است.

وی افزود: از ابزارهای هوشمند در فیلترینگ بسیار کم استفاده شده و در حال حاضر فیلترینگ در مواردی انجام می شود که ممکن است حتی موارد علمی را نیز در برگیرد.

وی بر لزوم ساماندهی فیلترینگ در کشور تاکید کرد و گفت: نظارت در فضای مجازی باید گونه ای انجام شود که هم محققان دسترسی به آخرین یافته های علمی داشته باشتد و هم جامعه از آثار سوء آن مصون و محفوظ بماند.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

آخرین ها  | برگزیده ها برترین ها