کد خبر : 19493 سه شنبه 05 آبان 1394 - 12:23:02
بررسی-امنیت-عابران-در-خیابان-های-فاقد-علائم-راهنمایی

در مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها منتشر شد:

بررسی امنیت عابران در خیابان های فاقد علائم راهنمایی

سیناپرس: به تازگی تحقیقاتی در زمینه بررسی فاكتورهای موثر بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابان های فاقد علائم راهنمایی و رانندگی به عمل آمده و نقش مهم خود عابران در حفظ امنیت خود در این دست از معابر برجسته شده است.

در دنیای مدرن و پر رفت و آمد امروزی، یكی از عوامل مهم در مهندسی ترافیك، ایمنی تردد عابرین پیاده است. بررسی پارامترهای موثر بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده و ارتباط بین آنها در شناسایی عوامل اصلی بروز حوادث مربوط به عابرین پیاده در خیابان های بدون علائم راهنمایی و رانندگی نقش مهمی دارد. به همین منظور نیز به تازگی تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که نتایج آن در قالب یک مقاله علمی منتشر شده است. پژوهشگران در این مقاله برخی فاكتورهای مرتبط با ایمنی عابرین پیاده و ارتباط بین آنها را بررسی كرده اند.

روش بررسی این تیم تحقیقاتی به این ترتیب بوده است که این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و بر اساس اطلاعات مشاهده ای صورت گرفت. برای این منظور ویدئوهایی از 56 عابر در خیابان مطهری تهران ضبط شد و مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و روش رگرسیون خطی انجام شد.

یافته ها و نتایج حاصل از نرم افزار به تیم پژوهشگران نشان داد كه ضرایب اثرگذاری فاكتورهای مختلف شامل زمان انتظار قبل از حركت با 78/0، تكرار نگاه كردن به وسایل نقلیه قبل و حین عبور با 58/0، زمان نگاه كردن به وسایل نقلیه قبل و بعد از عبور با 73/0 و زمان عبور با 29/0، بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده تاثیر داشت.

به این ترتیب متخصصان نتیجه گیری کرده اند که زمان انتظار عابرین قبل از عبور مهم ترین عامل اثرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابان های بدون علائم راهنمایی و رانندگی بود.

منبع: میلاد احمدی مرزاله، میثم ناصری، كیومرث ناصری، 1394، فاكتورهای موثر بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابان های فاقد علائم راهنمایی و رانندگی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، سال سوم، شماره 2.

لینک منبع

کلید واژه ها: عابر پیاده - امنیت - تصادف -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]