کد خبر : 14165 شنبه 31 مرداد 1394 - 11:49:18
وضعیت-اکولوژیک-ایران-به-سمت-ناپایداری-در-حرکت-است

وضعیت اکولوژیک ایران به سمت ناپایداری در حرکت است

سیناپرس: مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در ایران استفاده از منابع بیش از ظرفیت زیستی است،گفت: آمارها نشان می دهد که وضعیت اکولوژیک کشور به سمت ناپایداری در حرکت است.

زهرا جواهریان افزود: در ایران سرانه ظرفیت زیستی 0.9 و ردپای اکولوژیک 2.1 است یعنی میزان مصرف منابع زیستی و تاثیر آن بر محیط زیست بیش از دو برابر ظرفیت زیستی کشور است.وی اظهار کرد: ایران جزو 10 تو