کد خبر : 10094 یکشنبه 31 خرداد 1394 - 13:36:38
اجرای-طرح-پژوهشی-حذف-آلاینده-های-زیست-محیطی-خطرناک

با کمک صندوق حمایت از پژوهشگران کشور صورت گرفت؛

اجرای طرح پژوهشی حذف آلاینده های زیست محیطی خطرناک

سیناپرس: محقق دانشگاه پیام نورمرکز اصفهان با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران، فرآیند فوتوکاتالیزوری ناهمگن بوسیله نیمه هادی های TiO2 و ZnO که روش امید بخشی در حذف آلاینده های زیست محیطی خطرناک است را اجرا کرد.

 دکتر مریم موحدی درباره این طرح گفت: این روش در حذف آلاینده های زیست محیطی خطرناک به خصوص آلاینده های آلی مانند فنل و مشتقات آن که با روش های بیولوژیکی معمولی قابل حذف نیستند، کارآیی دارد.

وی افزود: از دیدگاه زیست محیطی ، یافتن روش های موثر برای حذف فنل و رنگ های آلاینده موجود در فاضلاب های صنعتی بسیار ضروری است، روش های فیزیکی و شیمیایی مانند انعقاد، جذب در سطح کربن فعال، فیلتر کردن و اسمزمعکوس عموما به منظور حذف آلاینده ها از فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند، اما این روش ها موجب تخریب ساختار و از بین رفتن ماده آلاینده نمی شوند بلکه صرفا راهکارهایی جهت انتقال آلاینده ها از فاز مایع به جامد محسوب می شوند.

این محقق بیان کرد: در این روش ها، در نهایت مساله بازیابی ماده جاذب درد سرساز و پرهزینه است، روش اکسایش پیشرفته روش دیگری است که می تواند در تخریب ساختار و حذف کامل رنگ ها و سایر آلاینده های آلی موجود در پساب ها بکار گرفته شود، در سال های اخیر، از میان گونه های مختلف فرآیند های اکسایش پیشرفته ، فرایند فوتوکاتالیز با استفاده از نیمه هادی ها به منظور حذف گستره وسیعی از آلاینده های آلی و معدنی در فشار و دمای اتاق بسیار مورد توجه واقع شده است.

وی تاکید کرد: TiO2 و ZnO کاتالیزورهایی هستند که در این تکنیک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، هدف اصلی این طرح نیز، حذف آلاینده های محیط زیست با استفاده از یک روش کم هزینه و با راندمان و سرعت مناسب بود، در این تحقیق، با بکارگیری نانو مواد که مساحت سطح بالاتری نسبت به مواد معمولی دارند، سرعت واکنش به نحو محسوسی افزایش یافته و راندمان واکنش نیز افزایش می یابد.

موحدی افزود: هدف مهم دیگر این طرح، دستکاری فرایند فوتوکاتالیزی به منظور استفاده از نور ارزان قیمت مرئی بجای نور ماورائ بنفش بود.

این استاد دانشگاه افزود: از آنجائیکه نور ماوراء بنفش به راحتی در دسترس نبوده و استفاده از آن مستلزم صرف هزینه زیادی است، بکارگیری نور مرئی به عنوان منبع تابش در فرآیندهای فوتوکاتالیزوری در مقیاس صنعتی، در آینده‏ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر خواهد بود، ضمن آنکه توانایی تغییر حساسیت نوری از ناحیه ماوراء بنفش به ناحیه مرئی از نکات مهم در توسعه فرایند فوتوکاتالیزوری است.
وی یادآور شد: برای اجرای این طرح ، 120 میلیون ریال از سوی صندوق اختصاص یافت که بخش اعظم آن هزینه امکانات آزمایشگاهی شد ولی بهرحال برای اجرای تمام طرح این مبلغ کافی بود.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]