تماس با ما

 

 

صاحب امتیاز:دانشگاه علم وفرهنگ

مدیر مسئول: محمدحسین ایمانی خوشخو

 

تلفن: 44246747-021

نمابر:  44246747-021
پست الکترونیک :   sinapress@usc.ac.ir

نشاني: تهران،بلوار اشرفی اصفهانی،خیابان شهید قموشی،خیابان پارک ،دانشگاه علم وفرهنگ
كدپستي: 1461968151

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]