• هفته-ملی-مبارزه-با-سرطان سه شنبه 08 بهمن 1398 - 17:40:10

  علم در 8بهمن ماه:

  هفته ملی مبارزه با سرطان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • ساخت-نخستین-قرص-شيميايي-آسپرين- دوشنبه 07 بهمن 1398 - 14:21:25

  علم در 7 بهمن ماه:

  ساخت نخستین قرص شيميايي آسپرين

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • ملي-شدن-جنگل-هاي-ايران- یکشنبه 06 بهمن 1398 - 12:01:25

  علم در 6 بهمن ماه:

  ملي شدن جنگل هاي ايران

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-5بهمن-ماه:- شنبه 05 بهمن 1398 - 15:22:22

  علم در 5بهمن ماه:

  علم در 5بهمن ماه:

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • وقوع-زلزله-شديد-در-چين- پنج شنبه 03 بهمن 1398 - 15:40:37

  علم در 3 بهمن ماه:

  وقوع زلزله شديد در چين

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-2-بهمن-ماه:- چهارشنبه 02 بهمن 1398 - 09:12:08

  علم در 2 بهمن ماه:

  علم در 2 بهمن ماه:

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید

 • تولد-حکیم-ابوالقاسم-فردوسی- سه شنبه 01 بهمن 1398 - 17:14:39

  علم در 1 بهمن ماه:

  تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • كشف-اشعه-ايكس- دوشنبه 30 دی 1398 - 10:07:48

  علم در 30 دی ماه

  كشف اشعه ايكس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-هوای-پاک- یکشنبه 29 دی 1398 - 15:41:08

  علم در 29 دی ماه:

  روز ملی هوای پاک

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرورش-جنین-انسان-خارج-از-رحم شنبه 28 دی 1398 - 10:15:24

  علم در 28 دی ماه

  پرورش جنین انسان خارج از رحم

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.