• علم-در-17فروردین-ماه:- یکشنبه 17 فروردین 1399 - 09:09:35

  علم در 17فروردین ماه:

  علم در 17فروردین ماه:

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-هشدار-و-مبارزه-با-مین-های-زمینی- شنبه 16 فروردین 1399 - 11:35:34

  علم در 16 فروردین ماه:

  روز جهانی هشدار و مبارزه با مین های زمینی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-ماکسیم-گورکی شنبه 09 فروردین 1399 - 11:06:45

  علم در 9 فروردین ماه:

  تولد ماکسیم گورکی

  سینا‌پرس: تولد ماکسیم گورکی

 • تولد-خواجه-عبداللَّه-انصاری جمعه 08 فروردین 1399 - 12:10:59

  علم در 8 فروردین:

  تولد خواجه عبداللَّه انصاری

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-هواشناسی دوشنبه 04 فروردین 1399 - 11:59:40

  علم در 4 فروردین ماه:

  روزجهانی هواشناسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-فردریک-ژولیو-کوری چهارشنبه 28 اسفند 1398 - 17:54:18

  علم در 28 اسفند ماه:

  تولد فردریک ژولیو کوری

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • انجام-نخستین-راهپیمایی-فضایی سه شنبه 27 اسفند 1398 - 16:36:52

  علم در 27 اسفندماه:

  انجام نخستین راهپیمایی فضایی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آغاز-بهره-‏برداري-از-تلگراف-در-ايران دوشنبه 26 اسفند 1398 - 18:00:50

  علم در26 اسفندماه:

  آغاز بهره ‏برداري از تلگراف در ايران

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید

 • روز-بزرگداشت-پروین-اعتصامی- یکشنبه 25 اسفند 1398 - 13:15:06

  علم در25 اسفندماه:

  روز بزرگداشت پروین اعتصامی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-محافظت-از-رودخانه-ها شنبه 24 اسفند 1398 - 13:50:01

  علم در 24 اسفندماه:

  روز جهانی محافظت از رودخانه ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.