• پرتاب-فضاپیمای-رباتیک-شناسایی-ماه- سه شنبه 28 خرداد 1398 - 21:54:01

  علم در 28 خرداد ماه

  پرتاب فضاپیمای رباتیک شناسایی ماه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • -روز-جهانی-مبارزه-با-بیابان-زایی- دوشنبه 27 خرداد 1398 - 17:50:03

  علم در 27 خرداد ماه:

  روز جهانی مبارزه با بیابان زایی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • عضويت-ايران-در-سازمان-خوار-و-بار-جهاني- یکشنبه 26 خرداد 1398 - 11:22:23

  علم در 26 خردادماه:

  عضويت ايران در سازمان خوار و بار جهاني

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-22خرداد-ماه- چهارشنبه 22 خرداد 1398 - 16:21:39

  علم در 22خرداد ماه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-21-خرداد- سه شنبه 21 خرداد 1398 - 15:07:20

  علم در 21 خرداد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-20خردادماه- دوشنبه 20 خرداد 1398 - 17:43:43

  علم در 20خردادماه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-18-خرداد-ماه- شنبه 18 خرداد 1398 - 17:29:00

  علم در 18 خرداد ماه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-12-خرداد-ماه- یکشنبه 12 خرداد 1398 - 10:22:57

  علم در 12 خرداد ماه

  سینا‌پرس: : در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-11-خرداد-ماه- شنبه 11 خرداد 1398 - 18:23:42

  علم در 11 خرداد ماه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • علم-در-9-خرداد-ماه- پنج شنبه 09 خرداد 1398 - 18:36:54

  علم در 9 خرداد ماه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.