• آغاز-هفته-جهاني-مسجد- چهارشنبه 30 مرداد 1398 - 17:09:46

  علم در 30مردادماه

  آغاز هفته جهاني مسجد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-ماهواره‌بر-سفیر-امید- یکشنبه 27 مرداد 1398 - 17:48:38

  علم در 27 مردادماه :

  پرتاب ماهواره‌بر سفیر امید

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • كشف-دومين-قمر-مريخ-با-نام-ديموس- شنبه 26 مرداد 1398 - 17:04:23

  علم در 26 مردادماه:

  كشف دومين قمر مريخ با نام ديموس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • کشف‌-بنزين‌ چهارشنبه 23 مرداد 1398 - 19:02:37

  علم در 23 مردادماه :

  کشف‌ بنزين‌

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آخرين-كسوف-قرن-بيستم- یکشنبه 20 مرداد 1398 - 08:58:20

  علم در 20 مردادماه:

  آخرين كسوف قرن بيستم

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تشكيل-جهاد-دانشگاهي- چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 18:41:46

  علم در 16 مردادماه:

  تشكيل جهاد دانشگاهي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • امضای-قرارداد-منع-آزمايش‏هاي-هسته‏-ای- دوشنبه 14 مرداد 1398 - 17:03:55

  علم در 14 مرداد ماه:

  امضای قرارداد منع آزمايش‏هاي هسته‏ ای

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-فینیکس-به-سوی-مریخ یکشنبه 13 مرداد 1398 - 19:50:45

  علم در 13 مردادماه:

  پرتاب فینیکس به سوی مریخ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-محسن-بديع- شنبه 12 مرداد 1398 - 18:02:18

  علم در 12 مرداد ماه:

  درگذشت محسن بديع

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-کمال-الدين-فارسي جمعه 11 مرداد 1398 - 23:53:43

  علم در 11 مردادماه:

  درگذشت کمال الدين فارسي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.