• روز-جهانی-شکلات- سه شنبه 17 تیر 1399 - 09:13:54

  علم در 17تیرماه:

  روز جهانی شکلات

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-یوفو-UFO پنج شنبه 12 تیر 1399 - 09:35:56

  علم در 12 تیرماه:

  روز جهانی یوفو UFO

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-کلاوس-فون-کلیتسینگ- یکشنبه 08 تیر 1399 - 12:42:02

  علم در 8تیرماه:

  تولد کلاوس فون کلیتسینگ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-مبارزه-با-سلاح-های-شیمیایی-و-میکروبی- شنبه 07 تیر 1399 - 09:52:55

  علم در 7تیرماه:

  روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آغاز-هفته-صرفه‏-جويی-در-مصرف-آب- دوشنبه 02 تیر 1399 - 14:00:22

  علم در 2 تیرماه:

  آغاز هفته صرفه‏ جويی در مصرف آب

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-خواجوي-كرماني- شنبه 31 خرداد 1399 - 15:23:16

  علم در 31 خردادماه:

  تولد خواجوي كرماني

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • عضويت-ايران-در-سازمان-خوار-و-بار-جهاني- سه شنبه 27 خرداد 1399 - 10:45:12

  علم در 27خردادماه:

  عضويت ايران در سازمان خوار و بار جهاني

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-بیماری-ام-اس- شنبه 10 خرداد 1399 - 12:42:49

  علم در10خردادماه:

  روزجهانی بیماری ام اس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-لاک-پشت-ها- شنبه 03 خرداد 1399 - 13:05:32

  علم در 3خردادماه:

  روز جهانی لاک پشت ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-تنوع-فرهنگی- پنج شنبه 01 خرداد 1399 - 09:37:48

  علم در 1 خرداد ماه:

  روز جهانی تنوع فرهنگی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.