• برقراري-نخستین-تماس-بين-زمين-و-زهره- شنبه 23 آذر 1398 - 19:54:47

  علم در 23 آذرماه:

  برقراري نخستین تماس بين زمين و زهره

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-ابوریحان-محمد-بن-احمد-بیرونی پنج شنبه 21 آذر 1398 - 21:56:53

  علم در 22 آذر ماه:

  درگذشت ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-کوهستان- چهارشنبه 20 آذر 1398 - 18:15:41

  علم در 20 آذرماه:

  روز جهانی کوهستان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-محمدتقی-بهار- دوشنبه 18 آذر 1398 - 16:56:26

  علم در 18 آذرماه:

  تولد محمدتقی بهار

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • شروع-استفاده-از-سامانه-جی.پی-.اس یکشنبه 17 آذر 1398 - 11:14:54

  علم در 17 آذرماه:

  شروع استفاده از سامانه جی.پی .اس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-دانشجو شنبه 16 آذر 1398 - 17:53:43

  علم در 16 آذرماه:

  روز دانشجو

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید

 • روز-حسابدار پنج شنبه 14 آذر 1398 - 11:49:46

  علم در 15 آذرماه:

  روز حسابدار

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-معلولین سه شنبه 12 آذر 1398 - 17:13:47

  علم در 12 آذرماه:

  روز جهانی معلولین

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آغاز-عصر-اتم دوشنبه 11 آذر 1398 - 18:33:48

  علم در 11 آذر:

  آغاز عصر اتم

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-بزگداشت-شیخ-مفید- شنبه 09 آذر 1398 - 12:32:24

  علم در 9 آذرماه:

  روز بزگداشت شیخ مفید

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.