• روند-انقراض-رو-به-رشد-است جمعه 17 مرداد 1393 - 18:19:09

    روند انقراض رو به رشد است

    سینا‌پرس: طی عصر پلیستوسن، تنها در حدود ده ها هزار سال پیش، در سیاره ما حیوانات عظیم الجثه ای زندگی می کردند.